Ana Sayfa | Eski Sayılar

''LİPOBAY 0,2 VE 0,3 mg FİLM KAPLI TABLET'E
2. SINIF GERİ ÇEKME İŞLEMİ''

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, "Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti." adına ithal ruhsatlı olan Lipobay 0,2 mg ve 0,3 mg film kaplı tablet adlı prepatların, firmaca yapılan pazarlama sonrası, son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, Gemfibrozil ile birlikte kullanımı durumunda miyopati/rabdomiyoliz vakalarının görüldüğünü belirten yazısında:
''Türkiye'de konu ile ilgili olarak Bakanlığımıza ulaşan herhangi bir advers bildirim olmamasına rağmen ''Lipobay 0,2 ve 0,3 mg film kaplı tablet'in bütün serilerine ''Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkındaki Yönetmelik'' gereğince 2. sınıf geri çekme işlemi uygulanmış ve gereğinin yapılması adı geçen firmaya duyurulmuştur.