Ana Sayfa | Eski Sayılar

ANTALYA'DA İŞYERİ HEKİMLİĞİ TOPLANTISI


Antalya TO'nın İşyeri Hekimliği konusunda düzenlediği toplantı, 26.08.2001 tarihinde yapıldı. Toplantıda, işyeri hekimliği, atama yönergesi, uygulamalar, pratikte yaşanan sorunlar ve uygulamaya ilişkin hekimler arasında fikir alışverişinde bulunuldu.
TTB Merkez Konseyi adına toplantıda söz alan Merkez Konseyi Üyesi Dr. Orhan Odabaşı, TTB'nin son bir yıldır yürüttüğü faaliyetleri hatırlatarak başladığı konuşmasında gelinen aşamada ''Ülkemizden, Sağlığımızdan, Özlük Haklarımızdan Vazgeçmeyeceğiz'' ifadesinde somutlanan bir hattı sürdüreceğini aktardı. İşyeri Hekimliği özelinde ise söz konusu kazanımın işçi sağlığını temel alan bir halk sağlığı yaklaşımıyla ele alındığını, işyeri hekimliğinin de bu kavrayış çerçevesinde hekimler tarafından daha nitelikli bir biçimde yürütülmesi için uğraştığını dile getirdi. İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde 6023 sayılı yasa ışığında adil bir "dağıtımın" hedeflendiğini, bunun sağlanmasının sadece oda yönetimlerinin değil bütün hekimlerin katkıları ve dayanışmalarıyla gerçekleştirilebileceğini vurguladı. Oluşturulan ve geliştirilen kuralların bu bilgiler ışığında yorumlanması gerektiğini söyledi.