Ana Sayfa | Eski Sayılar

TTB MERKEZ KONSEYİ VE ODALARDAN BTO'NA DESTEK
''GÖREV, İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ZAMANIN BİZDEN İSTEDİĞİDİR''

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, ve Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli , Manisa, Muğla, Samsun-Sinop, Tekirdağ, ve Uşak Tabip Odaları, 17 Haziran'da  yaptıkları ortak açıklama ile  Bursa Tabip Odası'na destek verdiler ve dayanışma çağrısında bulundular. 

TTB Merkez Konseyi ve Odaların kamuoyuna yaptıkları ortak açıklama şöyle.

''Ülkemiz son 20 yıldır uygulanan dışa bağımlı politikalar sonucu tarihin en derin bunalımlarından birini yaşamaktadır. Sağlık  ve hekimlik ortamı da bu olumsuzluklardan fazlasıyla nasibini almakta, toplumun sağlık hakkı ve geniş toplum kesimlerinin olduğu gibi hekimlerin de emeği gasp edilmektedir. Sadece basına yansıdığı kadarı ile yolsuzluklar ile hortumlanan miktar Sağlık Bakanlığı bütçesinin iki katıdır.

Türk Tabipleri Birliği insanı, sağlıklı yaşam hakkını, emeği, demokrasiyi  ve ulusal bağımsızlığın savunulmasını bir hekimlik ve yurttaşlık değeri olarak görmektedir. 
Toplumsal muhalefetin önünü kesmek için süre gelen baskıların günümüzde vardığı nokta, bağımsız hekimlik tutumuna müdahale edilmeye kalkışılmasıdır.

İlgili bakanlık  ve başsavcılığın talebi ve olurları ile, hekimliğin yıllar içinde şekillenen  temel değerlerine uygun olarak görevlerini yerine getiren Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Bülent Aslanhan, Onur Kurulu üyesi Dr. Hamdi Uğur ve üyeleri Dr. Şule Akköse ve Dr. Arif İsmet Adanur'un bu nedenle yargılanmaları hekim kamuoyunu derinden üzmüştür.  Hekimlerin hastalarına, ''ölmenizi istemiyoruz'' ve ''B1 vitamini kullanmalısınız'' demeleri ve ayrıca mesleklerini Dünya Tabipler Birliği bildirgelerine bağlı olarak  yapmaları suç değil meslek onurudur.

''Görev: içinde bulunduğunuz zamanın bizden istediğidir.'' Sözünden hareketle Türk Tabipler birliği ve tüm hekimler, 2000 yılının ekim ayından bu yana devam eden açlık grevi/ölüm orucu sürecinde hekimliğin mesleki bağımsızlık ilkesi içerisinde  bilimsel ve etik kurallara uygun hareket etmişlerdir. Her koşulda yaşama hakkını savunmak hekimliğin olmazsa olmaz  kuralıdır. Hekimler bu kurallara binlerce yıldır sadık kalmışlardır ve her türlü müdahale ve baskılara karşı koyarak sadık kalmayı sürdüreceklerdir.

Sorunun basit bir sağlık sorunu olmadığını birkez daha tüm yetkili mercilere hatırlatır, 8 aydır süren ve çözümlenemeyen açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda tüm taraflara insani görev düştüğünün bilinmesini kamuoyunun dikkati ve ilgisine sunarız.''