Ana Sayfa | Eski Sayılar

MAHKEMENİN REDDETİĞİ DAVA BAŞSAVCILIK TARAFINDAN TEMYİZ EDİLDİ
TTB YARGILANMAYA DEVAM EDİYOR

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin 22 Aralık 2000 tarihinde yaptığı basın açıklaması anılarak "Amacı Dışında Faaliyet Göstermek" gerekçesiyle açılan ve  11 Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından savcının talebine uyularak reddedilen dava, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından temyiz edildi. 
Başsavcılık, temyiz dilekçesinde, 11. Asliye Hukuk mahkemesi hakimi İsmail Hakkı Asarlıoğlu'nun davanamenin reddi yönünde verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu savundu.

Söz konusu davanın reddedildiği duruşmada Merkez Konseyi avukatlarının yanı sıra, Türkiye Barolar Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul, İzmir, Ankara Baro Başkanları savunmada yer alırken, duruşma sonrası  TTB Merkez Konseyi  tarafından şöyle bir değerlendirme yapıldı:

''Duruşmalarda Merkez Konseyi üyelerinin konuşmalarında da belirttikleri gibi bu sürecin iki temel vurgusu vardır:

1-Böyle bir davanın açılmış olması Türkiye, Türkiye'de hukuk ve meslek örgütlerinin işlevlerinin kavranma düzeyi adına üzücü olmuştur. Bu özel süreçte tavrımızın haklılığı her gün doğrulanmaktadır.

2-Türk Tabipleri Birliği dün olduğu gibi bundan sonra da elinden geldiğince bir meslek örgütü olarak görüşlerini açıklayan, değerleri korumaya ve geliştirmeye çalışan bir çaba içinde olacaktır.


Merkez Konseyi duruşmalar boyunca gerek örgüt içi, gerekse örgütümüz dışından dayanışma çabalarını memnuniyetle karşılamıştır. Görüldüğü kadarıyla bundan sonra da daha fazla dayanışmaya, ortak davranmaya ve bunların temelinde de isteklerimiz ve birlikte oluşturduğumuz değerler için mücadeleyi sürdürmemiz gerekmektedir. Türk Tabipleri Birliği'nin hedefleri ve önüne koyduğu program da bu mücadeleyi somutlamaktadır.''