Ana Sayfa | Eski Sayılar

HALK SAĞLIĞI GÜZ OKULU

Gelenekselleşen Halk Sağlığı Güz Okulu, her yıl Ekim ayında İzmir'in kıyı kasabalarından birinde yapılmaktadır. İlk kez 1995 yılında düzenlenen Güz Okulu bugüne kadar  "Olağanüstü Durumlarda Sağlık Yönetimi", "İnsan Hakları, Tıbbi Etik ve Halk Sağlığı", "Sağlık, Ekonomi, Politika", "Tıp ve Sosyal Bilimler" ve "Çevre ve Sağlık" konularını işlerken, bu sene de "KÜRESELLEŞME ve SAĞLIK" konusunu ele alacak.

Vl. HALK SAĞLIĞI GÜZ OKULU
"KÜRESELLEŞME VE SAĞLIK"

ANA BAŞLIKLAR
Küreselleşme Nedir?
Tarihsel Gelişim
Küreselleşmenin Ekonomipolitiği
Ekonomi Küreselleşirken Devlet Nereye?
Küresel Dünyada Çalışanlar ve sosyal Politika
İdeoloji-Kültür; Dünya Küresel Bir Köy mü?
Küresel Toplum
Küreselleşen Bilim ve Toplum
Küreselleşmeyi Yöneten Uluslararası kurumlar
Küreselleşen Sağlık; İlişki Nerede Başlıyor? Yansımalar, Örnekler
Küreselleşme ve Sağlık Çalışanları
Küreselleşme ve Eşitsizlikler

YAZIŞMA ADRESİ
İZMİR TABİP ODASI
HALK SAĞLIĞI KOMİSYONU
Vl. HALK SAĞLIĞI GÜZ OKULU

Nusret Fişek Cad. No:5
Alsancak - İZMİR
Tel: 0232 463 1113
e-posta: [email protected]