Ana Sayfa | Eski Sayılar

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ'DEN TTB'YE DESTEK   


Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu,  TTB ve Bursa Tabip Odası'nın  yargılanma sürecinde yaptığı açıklamada, yargılanmaların "kabul edilemez" olduğunu belirterek davalarla ilgili süreci üyelerine ve kamuoyuna aktardı.  Açıklamada, açılan iki dava ile ilgili gelişmeleri dikkatle ve üzülerek izlendiği belirtilerek şöyle denildi:

"Hekimlik meslek etiği ve ilkelerini her koşulda uygulamaya and içmiş olan bir topluluğun mensubu psikiyatrist hekimler ve Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri olarak, bu ilkelere bağlı kalarak yaptığı mesleki açıklamalar dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği'nin ve bu ilkeler doğrultusundaki mesleki uygulamalarından dolayı aralarında derneğimiz üyesi psikiyatrist bir meslektaşımızın da olduğu hekim arkadaşlarımızın yargılanıyor olmasını kabul edemediğimizi kamuoyuna bildirmek istiyoruz.(TD)