Ana Sayfa | Eski Sayılar

12 Mayıs Hemşirelik Günü

“ÇÖZÜM DAYANIŞMADA”

TTB Merkez Konseyi, 12 Mayıs Hemşirelik Günü nedeniyle Hemşireler Derneği’ne gönderdiği yazısında, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümünde dayanışmanın önemine dikkat çekti.

TTB Merkez Konseyi’nin açıklaması şöyle:

“Türkiye’de sağlık çok uzun bir süreden beri ihmal edilen alanlardan biridir. Biz hekimler ve siz hemşireler bizzat sağlık hizmet sunumunda yeralanlar olarak bunun en yakın tanıklarıyız. Önem verilmeyen bir alan olmasının beklenen bir sonucu olarak sağlık çalışanları da deyim yerindeyse “gözden çıkarılmış” durumdadırlar. Dolayısıyla halka sağlık hizmeti “veriliyormuş” gibi yapmaya endeksli bir politikalar bütünü süreklilik kazanmıştır.

Bu tablo içerisinde aynı ortamı paylaşan hekim ve hemşireler gündelik yaşamın acımasızlığı altında bir ekip olmanın dayanışmasını, ortak sorunlara çözüm aramanın zenginliğini ve hep birlikte Türkiye’nin ihtiyaçlarına yönelik bir sağlık hizmeti sunmanın coşkusunu ve sonuçta ortak başarısını daha az duyumsar ve hisseder bir hale gelmişlerdir.

TTB olarak gerek bizzat sağlık hizmeti sürecinde, gerekse de sağlık ortamında sağlıkçıların hakları ve halkın sağlık hakkı için yapılan etkinliklerde birlikte oluşumuzun ilerisi için önemli bir kuvvet olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda arzu ettiğimiz düzeyde yeterli olmadığını da görüyoruz, yaşıyoruz. Hep birlikte daha iyisini yapabileceğimiz umudu ve düşüncesindeyiz. Önümüzdeki süreçte her birimizin önce kendi meslektaşlarını hedefleyerek, ama yanı sıra mutlaka birbirimizle paylaşarak, dayanışarak sağlık alanının sorunlarının çözümünde daha etkin bir rol oynayacağımıza eminiz.

Bu duygularla, Türk Tabipleri Birliği, sağlık hizmeti sunumunda yer alan ekibin bir mesleki disiplini olan hemşirelere 12 Mayıs Hemşirelik Günü nedeniyle kutlama ve dayanışma dileklerini iletir.”

Ana Sayfa | Eski Sayılar