Ana Sayfa | Eski Sayılar

Pratisyen Hekimlik Derneği

2. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Pratisyen Hekimlik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu 12 Mayıs 2001    günü İstanbul'da yapıldı. Önümüzdeki 2 yıl için derneği yönetecek kadrolar seçilerek görevlerine başladılar.

Yönetim Kurulu’na  Erdoğan Mazmanoğlu, Hasan Oğan, Erkan Kapaklı, Ali Demircan, Beyza Çelenligil Kutay, Rıdvan Yılmaz, İsmet Sayman seçilirken, Disiplin Kuruluna  Mustafa Sülkü, Alper Büyükakkuş, Naciye Demirel, Denetleme Kurulu’na ise Hüseyin Demirdizen, M. Sinan Günay, Cumhur Özcan seçildi.

Pratisyen Hekimlik Derneği’nin temel amaçları şöyle:

Genel pratisyenler için standartlar oluşturmak

·Ülkemizde sağlık hizmeti sisteminde, pratisyen hekimlerin rolünü savunmak,

·Pratisyen hekimlerin hastalarına ve topluma yeterli hizmeti verebilmek için, bilimsel, mesleksel, toplumsal ve ekonomik kazanımlarını yükseltmek,

·Pratisyen hekimleri temsil ederek gerekli kararları almak,

·Daha üst mesleki standartlara ulaşabilmek için, diğer sağlık örgütleri ile işbirliği yapmak

Derneğin temel hedefleri ise:

·Pratisyen hekimlerin büyük çoğunluğunu dernek üyesi yaparak alanın gerçek temsiliyetini sağlamak

·Pratisyen Hekimlik Derneğini aktif katılımlı organizasyonel yapıya ulaştırmak

·Pratisyen Hekimlikle ilgili her konuda çalışmalar yapmak sonuçlarını tüm tıp ortamı ve kamuoyu ile paylaşmak

·Pratisyen Hekimlikle ilgili her konuda pratisyen hekimleri temsil ederek gerekli kararları ve tutumu almak,

·Diğer sağlık örgütleri işbirliğini geliştirerek Pratisyen hekimlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak

Ana Sayfa | Eski Sayılar