Ana Sayfa | Eski Sayılar

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 2. ULUSAL KONGRESİ

 Kasım 2001 / ANKARA

 

Sağlık Hizmeti üretiminde:

Angarya

Sağlık Sektöründe

Sermaye - Kar

Özelleştirme

- Özerkleştirme

- Döner Sermaye Uygulaması

Sağlık Emekçilerinin Sömürüsü

Gönüllü/Variyalı Çalışma

Parçalı Çalışma

Yoğun Çalışma

Nöbet

Ücret

Sağlık Sektöründe Emeğin Örgütlenmesi

Sendikal Örgütlenme

Mesleki Örgütlenme

Sosyal Güvenlik

Yabancılaşma

Sağlık Çalışanlarının:

Mesleki Riskleri

Fiziksel Etkenler

(Radyasyon vb.)

Kimyasal Etkenler

(Anestezi gazları vb.)

Biyolojik Etkenler

(Tüberküloz vb.)

Mekanik Etkenler

(İş kazaları vb.)

Psikolojik Etkenler

(Stres vb.)

Toplumsal Etken

(Üretim İlişkileri)

İş yeri örgütlenme Birimi

Hukuksal Mücadele Alanları

 

İletişim Adresi:

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu
Türk Tabipleri Birliği
GMK Bulvarı, Şehit Daniş
Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe / ANKARA
e-posta: [email protected].
http://www.ato.org.tr/scs
Tel: (0312) 231 31 79/20
Faks:(0312) 231 19 52/53

Ana Sayfa | Eski Sayılar