Ana Sayfa | Eski Sayılar

GENEL PRATİSYENLİK BÖLGESEL EĞİTİM GÜNLERİ

SAMSUN-SİNOP TABİP ODASI

GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ

PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ

 

7-9 EYLÜL 2001

 

            KURS KONULARI

            Radyoloji, Adli Hekimlik, EKG, Birinci Basamakta Acillere Temel Yaklaşım

            PANEL KONULARI: 

            Tüberküloz ve Kontrolü, Kronik ve Geriatrik Hastalıkların Takip Kriterleri, Birinci Basamakta Dermotolojik Hastalıklar, Hepatitlere Yaklaşım, Birinci Basamakta Ruhsal Hastalıklara Yaklaşım, Genel Pratisyenlik Kavramı-Genel Pratisyenlik Enstitüsü-Genel Pratisyenlik Eğitimi

            KONFERANS KONULARI:

            Hipertansiyon, Dislipidemiler ve Kardiyovasküler Koruma, Gebe ve İlaç Kullanımı, Akılcı Antibiyotik Kullanımı,  Akılcı Aneljezik Kullanımı, İdrar Yolları Enfeksiyonları, Sigara, Öksürük ve Tedavisi, İnternet ve Tıp

            SAMSUN - SİNOP TABİP  ODASI
            Hürriyet Mah. Süleymaniye Sk. Hasgül Apt. No:50 Kat:2/6 SAMSUN
Tel  : 0 362 431 28 05
Faks: 0 362 432 89 64

Ana Sayfa | Eski Sayılar