Ana Sayfa | Eski Sayılar

GPE Eğitici Eğitimi Kursları Sürüyor

Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü Eğitici Eğitimi Programı 13-16 Mayıs 2001 tarihinde Ankara'da yapılan İletişim Becerileri Kursu ile sürmektedir. Kursun Eğiticileri Dr.Tuğrul Erbaydar, Dr.Ebru Toksoy, Dr.Özen Aşut ve Dr.Hüseyin Demirdizen idi. Kursa çoğunluğu Ankara'dan olmak üzere 21 Genel Pratisyen Eğitici adayı katıldı. (TD)

Ana Sayfa | Eski Sayılar