Ana Sayfa | Eski Sayılar

DANIŞTAY TTB' NİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİNİ UYGUN BULDU


Danıştay Beşinci Dairesi,  Tababet ve Uzmanlık Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 1. Maddesinin ve bu yönetmeliğe dayalı olarak yapılan bütün atamaların iptali ve yürütmenin durdurulması  konusunda yaptığı  başvuruyu  kabul etti.

Danıştay Beşinci Dairesinin  konuya ilişkin kararında, ''Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, yürütmenin durdurulması işleminin davalı dairenin savunması ile 13.3 2001 tarihli ara kararı cevaba alınıp dava konusu yönetmelik maddesi ile atama işlemleri hakkında yeniden bir kaar verilinceye kadar kabulüne 13.3 tarihinde oy birliği ile karar verildi.'' denildi.