Ana Sayfa | Eski Sayılar

Denizli'de üyemiz Doğan'a  bıçaklı saldırı...


Denizli  Tabip Odası  üyemiz Dr. Hasan Doğan,  5 Nisan Günü muayanehanesinde  iki kişinin bıçaklı saldırına uğrayarak yaralandı.  DTO Yönetim Kurulu , arkadaşımız Doğan'a yapılan bu saldırının,   son yıllarda hastane ve muayanehanelerde  hekimlere yönelik yoğunlaşan  şiddet girişimlerinin son örneği olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.

DTO'nun Dr. Hasan Doğan'a yapılan saldırı sonucu yayınladığı basın açıklaması şöyle: '' Toplum ve insan sağlığı için zaman kavramı olmaksızın büyük bir özveri ile görev yapan tüm hekimlerimiz benzer tehditleri sık sık almakta ve ne yazık ki gereken önlemler tam olarak alınmamaktıdır.

Genel Bütçeden sağlığa ayrılan payın çok düşük tutulduğu, kamu sağlık kurumlarında gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmediği, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının özlük ve ekonomik haklarının karşılanmadığı, daha pahalı tedavi hizmetleri sunan özel sağlık kuruluşlarının özendirildiği sağlık politikalarıyla iyi bir sağlık hizmeti verilmesi giderek zorlaşmakta, yaşanılan olumsuzlardan  olarak en büyük özveriyi gösteren hekimler sorumlu tutulmak istenmektedir.  Zaman  zaman hiçbir gerçek ve bilimsel temele dayanmayan sansasyonel sağlık haberleri ve ''Hekim Hatası '' iddiaları sadece hekimleri incitmekle kalmayıp, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanmayan kamuoyunu yanlış yönlendirerek, en son örneğini dün yaşadığımız üzücü fiziksel saldırılara ve yargısız infazlara yol açmaktadır.

Sağlık alanında yaşanıla olumsuzlukların sorumlularının hekimler ve sağlık çalışanları olmadığını bir kez daha hatırlatıyor,  meslektaşımız Dr. Hasan Doğan'a yapılan bu saldırıyı kınıyor,  benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin biran önce alınmasını  diliyoruz. ''