Ana Sayfa | Eski Sayılar

UDKK'NIN GENEL KURULU


Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu'nun bu yılki ilk Genel Kurulu 12 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda yapılacak.
Genel Kurul, tıpta uzmanlık uygulaması ve uzmanlık eğitimi kapsamında  yoğun bir gündemle toplanacak. 
Tüm hekimlere açık olan genel kurula, uzmanlık dernekleri yöneticileri, TTB-UDKK temsilcileri ve  Avrupa Tıp Uzmanları Birliği temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

Genel Kurul Gündemi:
10.00 Açılış ve saygı duruşu
· Divan seçimi
· Yürütme Kurulu Çalışma Raporu'nun*
sunumu ve rapor üzerine görüşmeler
· Tıpta Uzmanlık Tüzüğü
· Doçentlik bilim dalları konusunda gelişmeler

· Tababet Uzmanlık Yönetmeliği
Değişiklikleri ve Tababet Uzmanlık Kurulu
· Sertifikalı uzmanlık uygulaması
(Göz hastalıkları ve hiperbarik oksijen tedavisi)

· Avrupa Birliği Ulusal Programında
sağlık ve tıpta uzmanlık
· TTB-UDKK yönerge değişikliği
önerileri sunumu**
· Yönerge değişikliği hakkında
görüşme ve oylama
· Mali rapor, tahmini bütçe ve
yıllık aidat önerisi
· Dilek ve temenniler


* Çalışma Raporu Genel Kurul öncesinde katılımını bildiren üyelere iletilecektir.
** TTB-UDKK yönerge değişikliği konusunda Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan taslaklar katılımını bildiren üyelere iletilecektir.