Ana Sayfa | Eski Sayılar

SOSYALLEŞTİRME "GENEL KURULU" TOPLANTISI


Tarih: 26 Mayıs 2001
Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Salonu

09:00      Açılış
               Füsun Sayek

09:15      Konferans:
               1961 (Dünya, Türkiye, 1961 Anayasası)   
               Metin Çulhaoğlu

10:30       Panel:
                Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası
                (1961 Anayasası'na göre sağlık hizmeti anlayışı, yasanın               
                özellikleri felsefesi, yasanın yanındaki/karşısındaki güçler,   yasa         
                bugün ve yarın Türkiye'nin sorunlarını çözer mi?)
Oturum Yöneticisi: Talat Doğan
                                Hamdi Aytekin, Kurthan Fişek, Necati Dedeoğlu

14:00       Forum: 
               1978 II. Sosyalleştirme Genel Kurulu'ndan Bugüne...
               Bugünden Yarına Türkiye'de Sağlık Hizmetleri
Oturum Yöneticisi: Ata Soyer

                     Sunu Başlıkları:
                     İnsan Gücü          Kayıhan Pala
                     Yönetim               Gazanfer Aksakoğlu
                     Finansman           İlker Belek
                    Örgütlenme           Zafer Öztek
                    Eğitim                    Şadi Yenen

17:30        Sonuç Raporunun Okunması ve Kapanış

Tarih 27 Mayıs 2001


09:00 - 16:00      Birinci Basamakta Sosyalleştirme Yasası'na
                           Uygun Sağlık Hizmet Sunumu

  Engeller
  Öneriler
  Ön Sunular
Yasaya Uygun Hizmet Sunum Örnekleri
Yasaya uygun birinci basamak hizmetinin özellikleri
                           Grup çalışmaları(II. günkü oturuma katılmak için en geç 15 Mayıs 2001 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.)
(Başvuru halinde katılımcıların gidiş-geliş otobüs ücretleri karşılanacak olup konaklamak için sekreteryadan seçenekler sunulacaktır.)


İletişim Adresi:
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA
Tel: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52 - 53
e-posta: [email protected]
http://www.ttb.org.tr