Ana Sayfa | Eski Sayılar

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 2. ULUSAL KONGRESİ
Kasım 2001 / ANKARA

Sağlık Hizmeti üretiminde:
Angarya
Sağlık Sektöründe
Sermaye - Kar
Özelleştirme
- Özerkleştirme
- Döner Sermaye Uygulaması
Sağlık Emekçilerinin Sömürüsü
Gönüllü/Variyalı Çalışma
Parçalı Çalışma
Yoğun Çalışma
Nöbet
Ücret
Sağlık Sektöründe Emeğin örgütlenmesi
Sendikal Örgütlenme
Mesleki örgütlenme
Sosyal Güvenlik
Yabancılaşma
Sağlık Çalışanlarının:
Mesleki Riskleri
Fiziksel Etkenler
(Radyasyon vb.)
Kimyasal Etkenler
(Anestezi gazları vb.)
Biyolojik Etkenler
(Tüberküloz vb.)
Mekanik Etkenler
(İş kazaları vb.)
Psikolojik Etkenler
(Stres vb.)
Toplumsal Etken
(üretim İlişkileri)
İş yeri örgütlenme Birimi
Hukuksal Mücadele Alanları


İletişim Adresi:
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu
Türk Tabipleri Birliği
GMK Bulvarı, Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe / ANKARA
e-posta: [email protected].
İnternet: http://www.ato.org.tr/scs
Tel: (0312) 231 31 79/20
Faks:(0312) 231 19 52/53