Ana Sayfa | Eski Sayılar

PARA CEZALARI GÜNCELLEŞTİRİLDİ...

Türk Tabipleri Birliği'nce hazırlanan bir genelge ile  6023 Sayılı Yasa'daki mevcut para cezalarının miktarları yeniden belirlendi.

TTB den tabip odalarına gönderilen genelge şöyle:

4421 Sayılı Yasa ile kanunlarda mevcut para cezalarının (disiplin cezası nitelikli para cezaları dahil) güncelleştirilmesine ilişkin hükümler getirilmiş bulunmaktadır. Anılan yasa ile kanunların çıkış tarihlerine göre mevcut para cezaları belirli rakamlarla çarpılmakta ve 4421 sayılı yasanın çıkış tarihinden sonrası için de her yıl Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle güncelliğini koruması amaçlanmaktadır. Ayrıca güncelleştirilen para cezalarına bir alt sınır da getirilmiş bulunmaktadır.

Anılan yasa ile 6023 sayılı kanunda bulunan para cezaları da güncellenmiş bulunmaktadır. Ancak 4421 sayılı yasada belirtilen çarpan ile 6023 sayılı kanunda belirtilen para cezasının çarpılması sonucunda bulunan rakam alt sınır olarak belirlenen rakamın da altında kalmaktadır. Bu nedenle çarpanlar dikkate alınmaksızın para cezaları için getirilmiş alt sınırın 6023 sayılı kanunun 39. maddesinin (b) bendinde belirtilen para cezasının miktarı olarak uygulanması gerekmektedir.

Sonuç olarak, 6023 sayılı kanunun 39. maddesinin (b) bendinde belirtilen para cezasının miktarı 1999 yılı için 15.000.000 TL; 2000 yılı için ise 22.815.000 TL'dir. 2001 yılı için geçerli para cezası da %56 yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda 35.591.400 TL olarak hesaplanmıştır.