Ana Sayfa | Eski Sayılar

SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün "20.2.2001 tarih ve 7621 sayılı" ve "2.4.2001 tarih ve 13010 sayılı" ilgi yazılarına istinaden  TTB'ye bilgi ve gereği için gönderdiği  ve konusu ''Ator 10 mg  ve Ator 20 mg Film Tablet ''  olarak belirtilen yazı şöyle:

''Sanovel İlaç San. Ve T.A.Ş adına ruhsatlı Ator 10 mg tablet adlı preparatın 08(5.2000-5.2002) ve 05(2.2001-2.2003) seri numaralıları ile Ator 20 mg tablet adlı preparatın 11(6.2000-6.2002) seri numaralılarının inceleme ve analizleri yaptırılmış olup, terkibi formulüne uygun bulunmuştur."

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık  Genel Müdürlüğü  tarafından TTB'ye gönderilen  ve konusu, '' % 0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 500 cc''  olarak belirtilen  yazıda:

''Poliforma İlaç San. A.Ş adına ruhsatlı olan ''%0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 500 cc.'' adlı preparatın 0005025-1(5.2000/5.2003) seri numaralıları aşağıda belirtilen nedenlerle uygun bulunmamıştır.

''Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri çekilmesi ve Toplatılması Hakkındaki Yönetmelik''e gereğince 0005025-1 (5.2000/5.2003)  seri numaralısına 2. Sınıf geri çekme işlemi uygulanmış ve gereğinin yapılması adı geçen firmaya duyurulmuştur.

Hatanın Nedeni: Gözde yapılan optik kontrolde numunenin içinde partikül (böcek) görülmesi nedeniyle numune uygun bulunmamıştır''