Ana Sayfa | Eski Sayılar

KIRMIZI ALARM...
HEKİMLER ÖZLÜK  HAKLARINDAKİ YANGINI KIRMIZI KALEM İLE İFADE
EDİYOR


Hekimler, özlük haklarının iyileştirme ve ekonomik koşulların düzeltilmesine yönelik uyarılar  ''Kırmızı Kalem'' eylemi ile sürüyor. Ege Tabip Odaları tarafından başlatılan  ''Reçetelerimi kırmızı kalemle yazıyorum'' eylemi  kısa sürede tüm Türkiye'ye  yayılırken , kamuoyunun verdiği destek  yaşanan süreçte hekimlere büyük moral verdi.

Kırmızı rengin alarm ve tehlike işareti olduğunu  belirten hekimler ,eylemlerinin sonuç alınıncaya kadar süreceğini  vurguladılar.

Hekimlerin 'Kırmızı Kalem'' eylemi sırasında yaşadıkları ilginç diyaloglardan bazılarını sizlere iletiyoruz.

  • Bir hasta yakınının doktorun reçeteyi kırmızı kalemle yazdığını görmesi üzerine gösterdiği tepki:  "Doktor hanım başka kaleminiz yoksa ben vereyim.''

Devletine ve onun otoritesine sıkı sıkı "bağlı" bazı yöneticilerin tepkileri:
  • "Bana yasal olduğuna dair yazı getirin, yoksa soruşturma açarım'',
  • "Olmaz yasalara aykırı"  (Hangi yasaya aykırı ise)  V''Bu reçeteler ödenmez, maliye kabul etmez. Etmez, kardeşim etmez işte''
  • Gelenekçi  bir yaklaşım, ''Örf, adet, gelenek ve teamüller gereği  kırmızı kalemle reçete yazılamaz.''
  • Müthiş şüpheci bir yaklaşım, ''Niye kırmızı ha, niye?  Neden yeşil değil mesela', ne ima etmek istiyorsunuz?"