Ana Sayfa | Eski Sayılar

İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN İTİRAZINI REDDETTİ

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, şef ve şef yardımcılığı sınavları ile ilgili Danıştay 5. Dairesi'nin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararına karşı Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı itirazı reddetti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun konuyla ilgili toplantısında alınan kararla, Sağlık Bakanlığı'nın 12 Ağustos 2000de yapılan yönetmelik değişikliği, bu değişikliğe bağlı yapılan şef ve şef yardımcılığı sınavı ile atamaların hukuka aykırılığı bir kez daha tescil edildi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bundan sonra Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Anayasa'nın 138. maddesine uyulmasını, suç işlemekten vazgeçilmesini ve Danıştay kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini beklediklerini bildirdi.

Merkez Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Bu süreci başlatan Türk Tabipleri Birliği, bundan sonra da konunun takipçisi olmaya devam edecektir'' denildi.

Danıştay Başkanı Nuri Alan, Türk Tabipleri Birliği'nin açtığı dava sonucunda Sağlık Bakanlığı  tarafından yapılacağı duyurulan şef ve şef yardımcılığı sınavı için yürütmenin durdurulması kararı verilmesine rağmen, bakanlık yetkililerinin karar yokmuş gibi davrandıklarını belirtti.

Alan, önce bakanlık evrak yetkililerinin kararı kabul etmediklerini, ardından da bakanlık hukuk müşavirliği aracılığıyla kamuoyuna yürütmeyi durdurma kararı olmadığına dair yanıltıcı bilgi verildiğini kaydetti.

Karar öncesinde Bakanlık Müsteşarı Haluk Tokuçoğlu'nun "Bize göre esastan reddedilecek" şeklinde demeçler verdiğine de dikkati çeken Danıştay Başkanı Alan, ""Müsteşar kehanette bulunuyor. Bu, Danıştay'ın bir üst kuruluna baskı anlamına gelir" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Danıştay 5. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilen yabancı dil sınavına ilişkin olarak da benzer bir tutum izlediğini kaydeden Nuri Alan, bu karara  rağmen yeterlik sınavı yapıldığını hatırlattı.

Toplum ve hukuk adına çok önemli kararlara imza atan Danıştay'ın yıpratılmamasını isteyen Alan, ''Önemli olan yargıyı, hukuku benimseyebilmek, içine sindirebilmek ve gereğini yapmaktır. Yargı kararları ile ilgili Anayasa maddesi çok açık. Anayasaya uyulursa çekişme ortadan kalkar. İdarenin yargı kararını değiştirmek veya uymamak gibi bir hakkı yoktur. Yargı kararı idarenin yorumuna ve keyfine bırakılırsa o zaman yargı yok demektir" diye konuştu.