Ana Sayfa | Eski Sayılar

DÖNER SERMAYE YASASI
KİMİN İŞİNE YARAYACAK?

Kısaca "Döner Sermaye Yasası " diye adlandırılan yasada yapılan yeni düzenlemelerin ne için yapıldığı, Birinci Basamakla ilgisi (!) yasanın genel gerekçesinde olabilir düşüncesiyle genel gerekçenin tamamına yer veriyoruz.   

GENEL GEREKÇE

Bilindiği gibi Türkiye çapında tüm hastanelerde vardiyalı sisteme geçilmiş olup, hastaneler yirmidört  saat hizmet vermektedir. Ancak, sağlık personelinin bu özverili çalışmalarına karşılık hak ettikleri ücreti aldıkları söylenemez. İnsan hayatı gibi çok önemli bir konuda hizmet veren bu personelin maaşlarında yapılacak iyileştirmelerin hizmetin kalitesini de artıracağı ve personeli olumlu yönde motive edeceği yadsınamaz.
Yukarıda izah ettiğimiz gerekçelerle hazırlanan Tasarı ile; vardiyalı çalışma sistemi uygulanan hastanelerde, yoğun bakım, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeli ile muayenehane açmayan hastane başhekimlerine döner sermaye gelirlerinden yapılacak ödeme tutarları artırılmaktadır.
Diğer taraftan, kaynak israfını önlemek üzere her ilde bir adet döner sermaye işletmesi kurulması ve il düzeyindeki mevcut döner sermaye işletmelerinin birleştirilmesi hükme bağlanmıştır. Ancak, büyük illerde gerek görüldüğünde birden fazla döner sermaye işletmesi kurulabilecektir.
Ayrıca, mevcut sağlık personeli açığını kapatmak üzere (9110) adet kadro ihdas edilmektedir.