Ana Sayfa | Eski Sayılar

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
Fotoğraf Yarışması


Hekimler ve sağlık çalışanları ülkemizin dört bir yanında  özveriyle sağlık hizmeti üretmektedir.  "224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun"un 1961 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana 40 yıl geçti. Herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumunu ülke geneline yaymakta çok önemli düzenlemeler getiren bu yasanın gündem olması gerektiği düşüncesiyle  TTB Merkez Konseyi çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Mayıs ayında Sosyalleştirme Genel Kurulu düzenlenen etkinliklerden birisidir.
Bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarının katılabileceği serbest konulu bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.

Ayrıntılı bilgi için
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
www.ttb.org.tr