Ana Sayfa | Eski Sayılar

DR. AKBULUT ALATAN'I KAYBETTİK...
''ÖRGÜTLÜ HEKİMLİK SENİ
UNUTMAYACAK''

1969-1973 yılları arasında Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği yapan Dr.Akbulut Alatan'ı 28 Ocak 2001'de kaybettik. 1971 yılındaki hekim eylemliliğinde Ankara Tabip Odası Eylem Komitesi Başkanlığını üstlenen Alatan'ı, örgütlü mücadeleye inanan tüm hekimler olarak saygıyla anarken, Dr. Ata Soyer'in, Toplum ve Hekim Dergisi'nin Hekim Hareketliliği Özel Sayısında yaptığı  söyleşiyi  yayınlıyoruz..

1971 Ocak ayındaki hekim direnişi ile ilgili olarak, Ankara Tabip Odası Eylem Komitesi Başkanı Dr.Akbulut Alatan  ile görüştük.  Günümüz hekim hareketinin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik perspektiflerin belirlenmesi, bir yönüyle geçmiş hekim ve sağlık personeli hareketlerinin iyi bilinmesiyle yakından ilintilidir. Yaratılmak istenen toplumsal hafıza kaybına karşı olarak, toplumsal kollektif bir bellek yaratılması, bugünün bir görevi olmalıdır. Bu bağlamda, Sayın Alatan'ın şahsında 1971'deki hareketin sahiplerine ve katılanlara teşekkürü bir borç biliyoruz.

"1969'da SSK'lı hekimlerin ağırlıkta olduğu listede tek başıma, ATO Yönetim Kurulu'na seçildim. Biz yönetimdeyken, 657 sayılı yasa ile ilgili değişiklik geldi. O zaman yönetim kurulunda görüşülmeden geçildi, ama ben incelemeye başladım. Bu arada, TTB Başkanı Dr..Erdal Atabek'i arayarak haber verdim. Tabip Odası'nın yanı sıra, SSK Hekimler ve Eczacılar Sendikası da vardı, ortak hareket ettik. Ayrıca, hekimlerin dışında hemşire ve sağlık memuru örgütleri ile birlikte hareket ettik.

Yasayı araştırdıktan sonra, konuyla ilgili görüşlerimizi Meclis'teki yetkililere ilettik. Ama pek iş çıkmadı. Emeğimizin niteliğine göre, karşılık istiyorduk. Bundan başka yeni yasa ile hangi memur ne kadar kayba uğruyor, diye hesaplayarak, her ay bir mektup ile arkadaşlarımıza ilettik. TTB'yi aradık ve TSE Salonu'nda, sanıyorum 1970 Aralık ayıydı, bir toplantı düzenleme kararı aldık. Başhekimlerin, milletvekillerinin de olduğu 1000-1500 hekimin katıldığı bir forum düzenledik ve eylem yapma konusunda yetki aldık. Bir Eylem Komitesi oluşturduk. Başkanı ben oldum. Bu arada, İstanbul'dan Erdal Bey aradı ve hekimlerin patlama noktasında olduğunu söyledi, biz de eyleme hazır olduğumuzu söyledik. Sağlık memuru ve hemşire arkadaşlarla görüştük. Hastane hastane gezmeye başladık, tüm sağlık personeli gönüllüydü. Gününü belirleyerek o gün hasta bakılmayacağını ilettik. Sadece Belediye Hastanesi'ni acil vakalar için bıraktık.

Eylem sabahı, tüm hastaneleri dolaştık, meslektaşlarımız hastane önlerinde masa kurarak, hastalara durumu aktarıyorlar ve acil olduklarını söyleyenleri muayene ediyorlar ve bizim kiraladığımız minibüslerle Belediye Hastanesi'ne taşıyorlardı. Neredeyse %68 katılım vardı. Öğlen 1 haberleri birinci haber olarak ve 7 dakika verdi, eylemlerimizi.

3-5 ay sonra, gelişen diğer tepkilerle birlikte tüm memurların durumunu düzelttiler, güzel bir anı olarak halen hatırlarım."

ALATAN'IN ÖZGEÇMİŞİ
Dr.Akbulut Alatan 1931 yılında Ankara'da doğdu. İlk okulu Amasya'da okuduktan sonra orta öğrenimini Ankara'da yapan Alatan, 1957 yılında Ankara Tıp Fakültesinden mezun olmasının ardından, Cildiye ihtisasını aynı hastanede tamamlayarak, 1962'de İstanbul Vakıf Guraba Hastanesi'ne tayin oldu. Aynı yıl Ankara'da SSK Hastanesi'ne dönen Alatan, 1974 yılına dek Ankara'da görev yaptı.. 1974-78 yılları arasında İzmir'de bulunan Alatan, 1978'de yeniden Ankara'ya dönerek Dr.Engin Tonguç ile birlikte Meslek Hastalıkları Hastanesi kuruculuğunu yaptı. Aynı yıl Ankara Sağlık Müdürü olan ve ertesi yıl Sağlık Bakanlığı müşavirliğine atanan Alatan, Deri ve Zührevi Hastalıkları Dispanseri'ne tayininden sonra 1982'de emekli oldu. 1969-73 yılları arasındaki iki dönem ATO Yönetim Kurulu üyeliği, 1974-76 yıllarında İzmir Tabip Odası Onur Kurulu üyeliği yapan Alatan, 5 yıl da SSK Hekimler ve Eczacılar Sendikası Ankara Temsilciliği yaptı.