Ana Sayfa | Eski Sayılar

NİSAN'DA İŞ SAĞLIĞI GÜNLERİ


Bursa Tabip Odası ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilimdalı  tarafından düzenlenen "Ulusal iş sağlığı ve işyeri hekimliği günleri", 27-28-29 Nisan günlerinde Bursa'da yapılacak.Buttim Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek  etkinlikte, konular, "İş sağlığı kavramı, Dünya'da ve Türkiye'de durum" "İşyeri hekimlerinin iş sağlığı alanındaki rolü", "Küreselleşme ve iş sağlığı alanına etkileri " başlıklarıyla ele alınacak.Türk Tabipler Birliği Konsey Başkanı Dr. Füsun Sayek, 28 Nisan Cumartesi günü "Kürselleşmenin Çalışanların sağlığına etkileri" konulu oturumu yönetecek. Oturumda Uluslararası Çalışma Örgütü ILO uzmanı Ellen Rosskam bir konuşma yapacak.

Katılım ücreti 30 milyon lira olarak belirlenen  bu etkinlik Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecek. Çalıştıkları kurumdan izin alarak etkinliğe katılmak isteyenlere ise  talepleri doğrultusunda hazırlanacak davet mektubu gönderilecek.Başvurular, Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri Düzenleme Kurulu'na, 0224 256 08 65 ve 256 08 69 numaralı telefonlardan yapılabilecek.(TD)