Ana Sayfa | Eski Sayılar

1 Şubat 2001     Sayı: 72Daha iyi bir hekimlik ortam, daha iyi sağlık hizmeti verebilmek, daha iyi bir ücret için
BU BORDRO DEĞİŞECEK

Eylül-Aralık 2000 döneminde TTB'ce yürütülen etkinliklerin ara sonuçları
HEP BİRLİKTE DEVAM


Türkiye'nin sağlık alanında şansı:Sosyalleştirme Yasası
TTB, Sosyalleştirme Genel Kurulu'nu topluyor


Danıştay'ın Tababet Uzmanlık Yönetmeliği değişikliğine ilişkin kararı

TTB Yatağan Termik Santrali Raporu

GPE kursları devam ediyor

İçel Tabip Odası: Haksız tayinlere son!

Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri

Çanakkale Tabip Odası Başkanı Doğan'dan
"Doktor payı" rüşvetine suç duyurusu


SSK'da ek ödeme oranları donduruldu

Haber alma hakkı için Bağımsız İletişim Ağı

Yaşlılarda İlaç Tüketimi

6. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Sonuç Bildirgesi

ABD hastanelerinde ilaç kıtlığı
Dr. Önder Ergönül

Nusret Hocayı andık...

Köyümüze geri mi dönsek?

Behçet Aysan Şiir Ödülleri verildi

Toplum ve Hekim'in yeni sayısı çıktı

Cep telefonları sar değerleri


Tıp Dünyası 1 Şubat 2001 Sayı: 72 ÖZEL EK

Ana Sayfa | Eski Sayılar