Ana Sayfa | Eski Sayılar

SSK'da ek ödeme oranları donduruldu
Dr. Osman Öztürk

Sosyal Sigortalar Kurumu çalışanlarına 2001 yılında yapılacak ek ödemeleri düzenleyen genelge 08.01.2001 günü yayınlandı. Ek ödeme oranlarında 2000 yılına göre artış yapılmadı.
SSK'daki ek ödemeler iki parametre üzerinden hesaplanıyor.
1. O yıla ait özel hizmet tazminatına esas teşkil eden en yüksek devlet memuru aylığına ekli listelerde ünvanlara göre belirtilen oranlar ,
2. 2. SSK'da çalışan farklı meslek grupları için ayrı ayrı belirlenen ek ödeme oranları.

Bilindiği gibi  birinci parametre hükümet tarafından Ocak ve Temmuz aylarında yapılan memur zamlarıyla birlikte değişiyor. İkinci parametre ise Ocak ayında SSK Yönetim Kurulu  tarafından belirleniyor ve Çalışma Bakanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giriyor. Ayrıca, SSK Yönetim Kurulu yıl içinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabiliyor. Ek ödeme oranları geçmiş yıllarda değişik oranlarda artırılıyordu. Böylece ek ödemelerdeki artış oranı memur maaşlarındaki artış oranının üzerinde gerçekleşiyordu. 2001 yılı genelgesinde ek ödeme oranları değişmediği için artış sadece memur maaş zamlarındaki artışla sınırlı kaldı.

SSK Eğitim hastanelerinde full-time görev yapan uzman tabip ve tabiplerin (asistan ve pratisyen) ek ödeme oranlarındaki değişiklikler son beş yılda şöyle gerçekleşti (tablo).

SSK çalışanlarına yapılan ek ödemelerin kaynağını "506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu^na göre alınan ilaç, protez araç ve gereç katkı payları, muayene ücreti ve tedavi gelirleri ile tam gün çalışan hekimlerin mesai saatleri dışındaki muayene ücretlerinden oluşan işletme gelirleri ile kanuna bağlı ya da sahibi veya ortağı bulunduğu her türlü işletmelerden elde edilen kar payları oluşturuyor.

2000 yılına kadar bu havuzda toplanan gelirlerren çalışanlara yapılan tek aktarma ek ödeme uygulamasıydı. 2000 yılı Ocak ayından itibaren durum değişti. Bu tarihte başlatılan gönüllü çalışma uygulamasına katılan hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yapılan ödemeler de aynı havuzdan karşılanıyor.

Gönüllü çalışma uygulaması başladığında ek ödemelerin önce dondurulacağı, daha sonra da kesileceği yönünde duyumlar alınmıştı. 8 Ocak 2001 tarihli genelge bu yönde atılan bir adım olarak yorumlanıyor.

Çalışma Bakanlığı havuzda toplanan kaynağı, ek ödeme olarak bütün SSK çalışanlarına aktarmak yerine, gönüllü çalışmaya katılan sınırlı sayıda personele dağıtmak yönünde bir tercihte bulunmuş görünüyor. Bu tercih, gönüllü çalışmaya katılmayan hekimler ve diğer sağlık çalışanları tarafından tepkiyle karşılandı. Gönüllü çalışma uygulamasının SSK sağlık kurumlarında yarattığı huzursuzluk ek ödeme oranlarının dondurulmasıyla birlikte artacağa benziyor.