Ana Sayfa | Eski Sayılar

Genel Pratisyen Enstitüsü'nün Kursları devam ediyor

İSTANBUL/ (Dr. Hakan Şen) Çeşitli illerde yakşık bir yıldır yapılan Eğitim Becerileri Kurslarını takiben 22-26 Kasım 2000 tarihlerinde Kuşadasında I. Basamakta Bilgisayar Kursu gerçekleştirilmişti. 3. kurs olan "Genel Pratisyenliğin Felsefesi"İstanbul Tabip Odası Sevinç Güner toplantı salonunda 9-11 Aralık 2000 tarihlerinde gerçekleşti.

Muharrem Baytemur, Hüseyin Demirdizen, Ata Soyer, Onur Hamzaoğlu, Mustafa Vatansever, Murat Civaner, Mustafa Sülkü, ve Özen Aşut'un Eğitici olduğu kursa 23 kişi katıldı. Hemen arkasından 4 gün boyunca "İletişim Kursu" gerçekleştirildi. İletişim Kursunun Eğitici Ekibi; Özen Aşut, Suat Yalçınsoy, Tuğrul Erbaydar, Nuray Yolsal, Bülent Coşkun'dan oluşmaktaydı. Bu kursa da 21 kişi katıldı.

Oldukça ilgi çeken her iki kursda kursiyerler tarafından son derece verimli bulundu. Ama bunun ötesinde genel pratisyenliğin  hedeflerinde daha somut adımlar olarak gelişmesi geleceğe dair ümitlerimizi ve çalışma isteğimizi arttırıyordu 27-31 Ocak 2001 tarihlerinde Yine İstanbul'da "Sağlık Yönetimi" ve Şubat  sonunda İzmir de "Epidemiyoloji" kursları yapılacaktır.