Ana Sayfa | Eski Sayılar

Eylül-Aralık 2000 döneminde TTB'ce yürütülen
etkinliklerin ara sonuçları
HEP BİRLİKTE DEVAM

  1. Hekimler, TTB'ca hazırlanan talepleri incelemişler ve bunun gerçekleştirilebilir olduğundan kuşku duymayarak oylarını vermişlerdir.  Bir başka ifadeyle taleplerde abartılı hiçbir yan bulunmamaktadır. Diğer yanı ise, "ülkenin içinde bulunduğu koşulları" gözden uzak tutmayarak, aksine göz önüne alarak bu taleplerin gerçekleştirilebileceğini bildirmişlerdir. Dolayısıyla hükümetin ya da birilerinin ülkenin içinde bulunduğu koşullar söyleminin hiçbir inandırıcılığı olmadığı gibi, hekimler tarafından da kabul edilemeyeceği bizzat oylarla somutlanmıştır.
  2. Süreç boyunca hekimlerin yanı sıra, milletvekilleri, siyasi partiler, grup başkan vekilleri, bakanlar vd, kısacası bütün muhataplar bilgilendirilmiştir. Benzer bir çaba medya için de gösterilmiştir.
  3. Bu çabaların sonucu olarak kamuoyu, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının talepleri konusunda hiçbir ikircikli tutum içerisine girmeksizin haklı olduğumuzu teslim etmiştir.Bu önemli bir aşamadır.
  4. Etkinlikler bütün tabip odalarımız üzerinden ve bütün hekimleri kapsamak üzere yürütülmüştür. Bugün Türkiye'de TTB ve tabip odalarının yürüttüğü bu faaliyetten haberdar olmayan bir hekim düşünülemez. Hekimler, kendileri bu sürece katılmak ve gereğini yapmak üzere bir duyarlılık içine girmişlerdir. Dolayısıyla bir diğer kazanım, hekimlerin birlikte olma ve davranma tutumlarında artmıştır.
  5. Bu süreçte, döner sermaye vb. önerilerin oyalama olduğu çok açıktır. Çünkü taleplerimizin neler olduğunu (maaşa ve emekliliğe yansıyan) bütün niteliğiyle ifade ettik. Döner sermaye uygulamasının keyfiliği başta olmak üzere, gerçek bir ücret iyileştirilmesi olmadığı bütün hekimlerce biliniyor. Sağlık Bakanı'nın TTB'nce yürütülen etkinliklerin kuvvetiyle Döner Sermaye Yasa Tasarısı'nı Maliye Bakanı'na imzalatmış olması sadece etkinliklerimizin  gücünü ortaya çıkartıyor. Türkiye'de hekimlerin büyük bir çoğunluğu böyle bir oylamaya ve kamuoyunda "hekimler zam aldı" yanılsaması yaratılmasına aldanmıyor ama bu tehlikeli oyunu fark ediyor.
  6. Sürecin özel bir vurgusu da, sonuç alma iddiasıdır. Gerçekten de, taleplerimizin gerçekleştirilmesinin önünde bir tek engel olabilir, o da bizlerin süreçten vazgeçmemesi! Bu olmadığı takdirde, hükümetin haklı taleplerimizin önünde durması mümkün değildir. Bunu bütçe görüşmeleri sırasında bir milletvekili de ifade etmiştir: "Talepler halkın desteğini almıştır, ya biz verelim, yoksa zorla alacaklar".
  7. TTB ve tabip odaları, süreci taşırken, herhangi bir eylem biçimi ya da herhangi bir zaman dilimiyle kendilerini sınırlamamışlardır. Elbette belli takvimleri gözetmişlerdir. Ancak, temel hedef taleplerimizin gerçekleştirilmesi ve bunun için gereken neyse onun yapılması olarak belirlenmiştir.
  8. Önümüzdeki günler ya da aylar boyunca -ara vermeksizin- geldiğimiz aşamanın üzerine ilerleyen bir süreci hep birlikte örmemiz gerekmektedir. Artık, geldiğimiz aşamada iğneyle kuyu kazanmanın sonuçlarını gördüğümüzü bilmek gerekiyor. Başarmanın sihri, bu inat, ısrar ve ciddiyetten geçiyor. Her bir hekimin yapacağı katkı ile sonuç alma sürecimizin kısalacağı ortada. O zaman hep birlikte devam!