Ana Sayfa | Eski Sayılar

Toplum ve  Hekim'in yeni sayısı çıktı


TTB'nin iki ayda bir yayınlanan Toplum ve Hekim Dergisi'nin son sayısında yine çeşitli alanlarda dosya konuları var. Demokratik Kitle Örgütleri'nin tartışıldığı toplantının bant kaydı, demokratik kitle örgütlerinin gelişim süreçleri, giderdikleri ihtiyaçlar ve toplumsal hayattaki işlevleri üzerinde önemli noktalara dikkat çekiyor. Konuşmacılar ise Alpay Azap, İlker Belek, Eriş Bilaloğlu, Aydın Çubukçu, Metin Çulhaoğlu, Onur Hamzaoğlu, İsmail Hakkı Kurt, Özlem Kurt, Ömer Laçiner, Tülin Öngen, Osman Öztürk, Ata Soyer, Yavuz Üçkuyu, Ersin Yarış.

"TTB Önceliklerini Tartışıyor" başlıklı bölümün yazarları ise "TTB'nin Öncelikleri ya da Geçmiş 20 yılın Işığında Gelecek 10 yıl" yazısıyla Eriş Bilaloğlu, "Nereden Başlamalı?" yasızıyla ise Eftal Yıldırım.

"Sağlık Hizmetleri" bölümünde ise Meral Demirören, Gül Ergör, Ayşen M. Aytuğ ve Serap Şener'in "İkinci Proje İllerinde Sağlık Ocaklarında İzleme ve Değerlendirme Çalışması", Hatice Şahin ve Işık Tuğlular'ın "Türkiye'de Advers İlaç Etkilerinin İzlenmesine Yönelik Bir Organizasyon Önerisi" adlı yazıları bulunuyor.

Dergide yer alan diğer yazılar şöyle: " 17 Ağustos Depreminde Gölcük'te Yıkıntı Altında Kalma, Kurtulma ve Yaralanmalar- Necati Dedeoğlu, Hakan Erengin, Kayıhan Pala/ F Tipi Cezaevlerine İlişkin TTB Raporu/ Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname Paketi ve TTB Değerlendirmesi/ Barışta ve Normal Çalışma Koşullarında Akkuyu Nükleer Santrallerinin Halk Sağlığı Yönünden Risk Değerlendirmesi- Umur Gürsoy/ Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ailelerinde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Bir Araştırma/ Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi Sağlık 21 Eylemine Karşı Açıklama".