Ana Sayfa | Eski Sayılar

Haber alma hakkı için BİA


Kasım 1996 tarihinden beri süren Bağımsız İletişim Ağı (BİA), 13 Ocak 2001 tarihinde bir proje olmanın ötesine geçen bir adım attı. Türk Tabipleri Birliği  ve TMMOB'un da içinde bulunduğu ve IPS İletişim Vakfı yöneticelirinin öncülügünde oluşan  BİA, ağırlık merkezinde yerel medyanın bulunduğu üretim temelinde dayanışma ve haberleşme ağı oluşturan bir girişim.
BİA 13 Ocak'ta yaptığı Kuruluş Konferansı ile gerçek bir elitişim seçeneği olarak varlığını ilan etti.
BİA'nın hedefleri şöyle: Yerel medyanın, ulusal radyo, TV ve gazetelere tanınan hak ve imkanlara erişebilmesinin önündeki engelleri gidermek. Varolan haber ve yayın tekeline kendi ürünleriyle alternatif oluşturmak; kısıtlayıcı mevzuatın haber alma ve haber verme özgürlüğü önüne koyduğu engellerle mücadele etmek. Yerel yayıncılığın uluslararası haber ve yayın normları temelinde yeniden yapılanmasını sağlamak Ortak eğitim, teknik ve teknolojik bilgilenme olanaklarını herkes için erişilebilir kılmak. Aynı sorunlarla karşı karşıya kalan ve aynı amaçları paylaşan, Türkiye'nin de imza koyduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Yayın Birliği İlkeleri ve BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi doğrultusunda yayın yapan bütün kuruluşları ve ilkeleri paylaşan bütün bireysel habercileri üretim temelinde biraraya getirmek, mesleki işbirliği ve dayanışmayı pekiştirmek. Böylece kamu yararı ve halkın haber alma özgürlüğünü esas alan bir habercilik anlayışını gerçekleştirmek.