Ana Sayfa | Eski Sayılar

Daha iyi bir hekimlik ortamı, daha iyi sağlık hizmeti verebilmek, daha iyi bir ücret  için
BU BORDRO DEĞİŞECEK!


Türk Tabipleri Birliği, 23 Eylül 2000 tarihinde yapılan GYK toplantısıyla hız verdiği, daha iyi bir ücret için başlattığı etkinlik sürecini aralıksız sürdürüyor.  Kamuoyunun da önemli bir desteğinin alındığı bu süreçte, tüm Türkiye'de hekimler, "TTB Hekimlerin Mali Haklarının İyileştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı Önerileri"nin arkasında olduklarını oylarıyla, eylemleriyle gösterdiler.

Etkinlikleriyle hükümeti uyarmaya devam eden hekimler, tüm sağlık birimlerinde vatandaşlara dağıttıkları üç ayrı reçete ile de, kamuoyu desteğini artırmaya, halkı eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hakkına sahip çıkmaya çağırıyor.  İlaç reçetelerini ise hekimler artık KIRMIZI KALEM ile yazıyorlar. "Daha iyi bir hekimlik ortamı, daha iyi sağlık hizmeti varabilmek ve daha iyi bir ücret için".

Türk Tabipleri Birliği Eylül-Aralık 2000 döneminde etkin bir çizgi izledi. Yürütülen çalışmalar hem hekim ve sağlık çalışanları arasında, hem de kamuoyunda yaygın bir destek buldu. Çalışmalar, "Sağlık Hakkı" başlığı altında özlük hakları alanında acilen yapılması gereken talepleri içeriyordu. Hükümet ücrete yönelik talepler için maaşlar temelinde gerçek bir iyileştirme yapmak yerine, Temmuz'da gündeme getirdiği Döner Sermaye Yasa Tasarısı'nı TBMM'ye sevkederek yasalaştırdı. Ne yazık ki, Temmuz 2000'de de kamuoyuna yansıtıldığı gibi, hekim ve sağlık çalışanlarına %50 ile 200'e varan maaş zamları yapıldığı imajı verildi. Hekim ve sağlık çalışanları bunun gerçekle bir ilgisi olmadığını biliyorlar. Daha da ötesi istenildiği takdirde maaşlarında (dolayısıyla emekliliğe de yansıyan) iyileştirme yapılabileceğini de biliyorlar. O nedenle taleplerin arkasında ısrarla durmak düne göre daha da önemli hale gelmiş durumda. Öncelikle kamuoyunda "hekim ve sağlık çalışanlarına zam yapıldığı" yanılgısını düzeltmek gerekiyor.
Şubat ayının ikinci yarısına kadar planlanan etkinlikler şöyle belirlendi:
Türk Tabipleri Birliği'nce  bastırılan üç ayrı reçete formunun yaygın olarak dağıtılması.
Reçetelerin birinde yer alan "hastalara yeterli süre" talebinin gerçekleşmesi için ısrar gösterilmesi.
Döner Sermaye Yasası'nın taleplerimize denk olmadığını da hatırlatmak ve kamuoyunun ilgisini taleplerimize yöneltmek için reçetelerin kırmızı kalemle yazılması. (Daha iyi bir hekimlik ortamı, Daha iyi bir sağlık hizmeti, Daha iyi bir ücret için).

Döner Sermaye Yasası'nın TBMM'de görüşülmesi sırasında söz alan milletvekillerinin de dile getirdiği gibi, hem sakıncaları olan, hem de gerçek bir iyileştirme olmayan bu yasanın yerine, Hükümetin taleplerimizi içeren bir yasa çıkartması için siyasi partiler, milletvekilleri, ilgili bakanlıklar düzeyinde tüm tabip odaları ve hekimlerin basınç oluşturması.
Şubat ayı ikinci yarısına kadar yürütülecek çalışmaların üzerine TTB Genel Yönetim Kurulu'nda kararlaştırılacak etkinliklerin gündeme getirilmesi.