Ana Sayfa | Eski Sayılar

Medyanın kanseri nüksetti


ANKARA- Tıbbın "Önce zarar vermeme" ilkesi ile medyanın gazeteciliğin etik ilkelerini yok sayarak yazdığı haberler arasındaki çelişki, son olarak yine kanser ile ilgili bir haberde kendini gösterdi.

Yenibinyıl Gazetesi yazarlarından Etyem Mahçupyan'ın son günlerde kanser konusunu işlediği yazıları da, eksik ve yanlış bilgilendirmeyle kanserli hastalara zarar verici nitelikler taşıyor.

TTB Merkez Konseyi'nce yapılan açıklamada, yazılarda kanserin bir bakteri hastalığı olduğu, dolayısıyla bulaşıcı olduğu iddialarına yer verildiği belirtilerek, kanser konusunda bilinmeyenler olmakla birlikte, hastalığın bakteriyel olmadığının kesinlikle bilindiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Livingtone ya da başka merkezlerin tedavileri çok başırılı ise bu tedavilerin düzgün planlanmış, bilimsel yöntemlerce ve bağımsız kuruluşlarca denetlenerek kanıtlanması gerektiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Sonuç olarak son 30 yılda kanser tedavisinde sağlanan başarılar gözardı edilmeyecek düzeydedir. Buna rağen daha iyi duruma gelebilmek için çalışmalar sürdürülmektedir. Mahçupyan'ın yazısında bahsettiği görüşler, modern tıbbın savunduğu bir tedavi yöntemi değildir. Ne yazık ki, 19. yüzyılın başlarında sayısız laboratuvar ve klinik araştırma ile aksı kanıtlanmış ilkel ve bilim dışı görüşleri yansıtmaktadır. Zaten başarılı bir tedavi olsaydı bunca yıldır San Diego dışına çıkmasını hiç kimse engelleyemezdi". (TD)