Ana Sayfa | Eski Sayılar

YÖK'ün Tababet Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı görüşü


ANKARA- YÖK; Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı Taslagı ile ilgili görüş ve tekliflerini Sağlık Bakanlığı'na gönderdi.

Yök görüşünde, yapılan inceleme sonucunda 1997'de uzlaşılan ve Danıştay'ca onaylanan tasarı ile ilgisi olmayan yeni bir tüzük taslağının hazırlandığının anlaşıldığı belirtilerek, tıpta uzmanlık eğitimi verilen ülkelerde eğitimin düzenlenmesi, denetlenmesi ve sınavların yapılmasının devletlerce yasal sorumluluk verilmiş olan sevil meslek örgütlerince yapıldığı hatırlatıldı.

Görüşte,1928 yılında kabul edilmiy olan 1219 sayılı yasanın 9'uncu maddesine dayanılarak hazırlanan tasarının, ek listedeki uzmanlık eğitimi süreleri ve yandalları düzenlemesi haricinde günümüz gerçeklerine uymadığı, 1997'de düzenlenmiş olanın çok gerisinde kaldığı ve tıp fakülteleri ile YÖK'ün görüşünün alınacağı bir danışma toplantısı yapılmadan hazırlandığı ifade edilerek, şöyle denildi: " Sonuç olarak, bakanlığınızca gönderilen tasarının çağımız uzmanlık eğitimini düzenlemesi bakımından kabul edilmesi mümkün görülmemiş olup, 1973 yılından beri ihtiyacı karşılayacak, tıptaki gelişmeleri içerecek dinamik bir 'Tıpta Uzmanlık Tüzüğü' bulunmadığı için, 1997 yılında ilgili taraflarca üzerinde uzlaşılmış ve Danıştay'ca onaylanmış tasarıya en kısa zamanda bakanlığınızca işlerlik kazandırılmasının bu boşluğu dolduracağı kanaatine varılmıştır": (TD)