Ana Sayfa | Eski Sayılar

Uygun görmüyorum, boş ve geçersiz oyların toplamı 332'dir

* Gazetemiz basıldığı sırada İstanbul'da sayım sürmekteydi.