Ana Sayfa | Eski Sayılar

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi'nin yeni sayısı çıktı

ANKARA- Türk Tabipleri Birliği'nin üç ayda bir yayınlanan dergisi "Mesleki Sağlık ve Güvenlik"in yeni sayısı çıktı.

Derginin ilk yazısında, Dr. Kayıhan Pala, "Türkiye'de işçi sağlığının durumu" konusunda, rakamsal verileri de sunarak, kapsamlı bir fotoğraf ortaya koyuyor. Pala, yazının sonuç bölümünde, öne çıkan sorunları şöyle saptıyor: "şgücüne katılımda cinsiyetler arasında gözlenen eşitsizlik, bölgeler ve sınıflar arasında gelir dağılımında gözlenen uçurum, işsizlik, sigortasız çalıştırma, istihdamda bölgeler arası eşitsizlik, çalışanlardan yana işlev üslenemeyen sosyal güvenlik örgütleri, işçi sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinde yetersizlik, sendikasızlaştırma, özelleştirme, esnek üretim süreci, iş kazaları, meslek hastalıklarının erken tanısının konamaması ve alanda kamusal izlem eksikliği ile denetimsizlik".

MSG Dergisi Yayın Kurulu'nun imzasını taşıyan "AKSA Gerçeği" başlıklı yazısı ise, 17 Ağustos 1999 depreminin etkisiyle AKSA'da oluşan akrilonitril sızıntısının etkileri üzerine dergide daha önce yazılan yazılara gelen tepkiler ile İstanbul Tabip Odası Çevre Sağlığı Çalışma Grubu'nun, Çevre İçin Hekimler Derneği ile beraber yürüttüğü çalışmanın sonuçlarına yer veriliyor.

Bazı istasyonlarıyla gündeme gelen tartışmanın sağlık alanındaki boyutları ise "Elektromanyetik radyasyonlarla veya elektromanyetik alanlarla çalışanların sağlık riskleri" başlığıyla Prof. Dr. H. Hilmi Sabuncu tarafından kaleme alınıyor.

Alanla ilgili haberlerin yer aldığı yeni bir sayfayla üçüncü sayısı okuyucuya ulaşan Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi'nde yer alan diğer yazılar ise şöyle: " 15-16 Haziran'ın Hatırlattıkları-Dr. Levent Koşar, Temel Ergonomi Kavramları- Prof. Dr. Çağatay Güler-Dr. Songül Acar Vaizoğlu-Dr. Ömer Faruk Tekbaş, Çalışan kadınların Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Karşılaştırılması-Uz.Fzt. Filiz Kural Altuğ-Doç.Dr. Fzt. Fatih Erbahçeci, Kolinesteraz İnhibitörü Pestisidlere Maruz Kalınan İşlerde İş Sağlığı Uygulamaları-Dr. Ö. Kaan Karadağ, İşyeri Tanıtımı: Ankara Demiryol Fabrikası- Dr. A. Kadir Atlı, İş ve Sağlık İle İlişkili Olarak Etik Sorunlar-Prof. Dr. Giovanni Berlinguer, Avrupa'da Meslek Hastalıkları Açısından Aykırılıklar- Valerie Ferrier (Çev. Dr. Meral Türk)". (TD)