Ana Sayfa | Eski Sayılar

Çanakkale Tabip Odası
"Çalışanların ruh sağlığı düşünülmüyor"


ÇANAKKALE- Dünya Sağlık Örgütü'nün 2000 yılının konusunu rüh sağlığı ve çalışma hayatı olarak belirlemesi nedeniyle Çanakkale Tabip odası'nca yapılan açıklamada, hükümetlerin Türkiye'de çalışanların ruh sağlığını düşünmedikleri vurgulandı.

Yüksek enflasyona düşük ücretler, özel emeklilik gibi benzer uygulamalarla çalışanların ruh sağlığnının bozulduğuna ve depresyona itildiklerine dikkat çekilen açıklamada, "Hükümetler tüm yurttaşların ruh sağlığını düşüne, eşitsizlikleri artıran değil azaltan, adaletsizlikleri gideren, ortak ülküler etrafında birleştirici ve sonuçta üretimi artırıcı mutlu çalışanlar yaratmak zorundadırlar. Ancak bu koşullarda ruh sağlığı günlerini kutlama anlam kazanacaktır" denildi. (TD)