Ana Sayfa | Eski Sayılar

Antalya'da özlük hakları tartışıldı


ANTALYA (ATO Eğitim Komisyonu)- Antalya Tabip Odası'nın düzenlediği "Hekim Özlük Hakları" konulu mezuniyet sonrası eğitim programına konuşmacı olarak Sayıştay Uzman Denetçisi Musa Özdemir ve TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu katıldı.

Yoğun ilginin olduğu toplantıda özlük haklarının ne anlama geldiği bir kez daha ifade edildi, hekimlerin özlük haklarına ilişkin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Hekimlerin çalışma koşullarındaki yetersizlik ve ücretlerin azlığı gibi sorunların çözümü için aktif bir çaba gerektiği vurgulandı. TTB Genel Sekreteri Dr. Bilaloğlu, konseyin bu alanda yaptığı çalışmalar ve hedeflenenler hakkında bilgi verdi. (TD)