Ana Sayfa | Eski Sayılar

Daha iyi bir ücret için TTB'nin hazırladığı yasa önerilerini kabul eden hekimler, şimdi de uyarı eylemlerine hazırlanıyor
35 bin oy! Sıra, gereğini yapmakta!


HEKİMLER SORUNLARINA SAHİP ÇIKTI.
Türkiye'de ilk kez, hekimler hep birlikte seslendiler. Ağrı'dan, İstanbul'dan Sinop'tan, Antalya'dan hekimler, TTB'nin hazırladığı "Hekimlerin Mali Haklarının İyileştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı Önerileri" için oy kullanarak, daha iyi sağlık hizmeti, "daha iyi bir yaşam için yeterli ücret istiyoruz" dediler.  Oylama öncesinde ve oylama sırasında yapılan çalışmalarla yasa önerileri 50 bin hekimle paylaşıldı, tartışıldı. Tüm odalar, oylama için özel etkinlikler düzenlediler. Daha iyi bir ücret için yasa önerilerini kabul eden 35 bin hekim, şimdi gereğini yapmak için hep birlikte yürüyecek.

GEREĞİ DE YAPILACAK.
Oylama sonuçlarının belirlenmesinin ardından toplanan TTB GYK, 15 gün içinde TTB yasa önerilerinin hükümet tasarısı haline getirileceğine ilişkin bir açıklama yapılmaz ise, hekimlerin uyarı eylemlerine başlayacağını bildirdi. 20-24 Kasım tarihleri arasında belirlenecek bir gün tabip odası yöneticilerinden oluşan bir heyet, düzenlenecek özel bir etkinlikle, oyları muhataplarına götürecekler. TTB MK'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de hekimler görüşmenin olduğu gün iş bırakarak, görüşmenin sonuçlarını hastanelerde, sağlık ocaklarında izleyecekler. Her yaştaki acil hastalar ve çocukların tıbbi zarar görmemeleri için tedbirler de alınacak.

TTB uyarı eylemlerine başlıyor!

7 Kasım 2000 tarihinde Tabip Odalarını temsilen GYK üyelerinin katılımıyla yapılan olağanüstü toplantıda alınan kararların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

1-Hekimlerin öncelikli/daraltılmış talepleriyle ilgili hazırlanan yasa tasarılarının 15 Ekim-Kasım başı arasında Türkiye'deki bütün hekimlerle paylaşılması ve "Oyalanmayalım OYLAYALIM" başlığı altında yürütülen Hekim Oylaması süreci başarıyla gerçekleştirilmiştir.Türkiye tarihinde bir meslek örgütünün ilk defa yaptığı bu etkinlik süresince en az 50 bin hekime paket ulaştırılmış ve 35 bin hekimin "kabul ediyorum" oyu alınmıştır. Türk Tabipleri Birliği GYK başta tek tek hekimler olmak üzere, Tabip Odalarına ve etkinliğin gerçekleştirilmesinde destek veren her düzeyde yöneticiye (Başhekim, sağlık gurup başkanı, sağlık müdürü/yardımcıları vd.) gösterdikleri işbirliği için teşekkür eder.

2-GYK, etkinliğin başarı ile gerçekleştirilmesinin duyarlı, sorumlu ve enerjik yaklaşım kadar söz konusu taleplerin vazgeçilemez ve ertelenemez olmasıyla da ilişkili olduğunu saptar. Bu nedenle de etkinliğin hekim dışı kamuoyunda da ilgi ile karşılandığını görmüş olmaktan mutlu olduğunu vurgular.

3-GYK, bu sürecin bitmediğinin, aksine yeni başlıyor olduğunun bütün hekimlerce bilinmesi gerektiğini vurgulamayı bir görev olarak görmektedir. Bu anlamda, TTB tarafından başlatılan süreci takiben Sağlık Bakanı'nın da bir teklif vererek hekim ve diğer sağlık çalışanlarının ücretlerinde anlamlı artışlar önerdiği bilgisinin kamuoyuna yansımasını temkinli olarak değerlendirir.Sağlık Bakanı'nı hükümetin dolayısıyla icraatın bir parçası olarak söz konusu teklifini hükümet tasarısı haline getirerek gereğini yapmaya davet eder. Bu 15 gün içerisinde hükümet yetkililerince açıklanmaz ise Sağlık Bakanı'nın tutumunu 'OYALAMA' olarak kabul edeceğini kamuoyuna ilan eder. Hekimlerin oyalamalara, vaatlere değil somut adımları beklediklerini bir kez daha hatırlatır.

4-GYK, taleplerin gerçekleştirilmesi için Türk Tabipleri Birliği'nin/hekimlerin uyarı eylemlerine başlayacağını kamuoyuna ilan eder.

5-Bu amaçla bütün süreç boyunca TTB'nin yetkili kurulları; başta hükümet, siyasi parti başkanları, TBMM'deki parti gurup başkan vekilleri, TBMM Plan Bütçe Komisyonu olmak üzere her düzeydeki muhatapları ile görüşecektir. İlgilileri bu görüşmelere en kısa sürede yanıt vermeye davet eder.

6-GYK, bütün hekimleri başta muhataplar ve basın olmak üzere uyaran, bilgilendiren (faks, mektup, e-mail vb.) etkinliklerde bulunmaya çağırır. Bu amaçla Tabip Odaları ile ilişki kurulabileceği gibi her hekimin gereğini yapmasının bir sorumluluk olduğunu hatırlatır.

7-Uyarı eylemleri süreci 15 Kasım 2000 (yani bugün) bütün Türkiye'de eş zamanlı olarak bu metnin okunması ile başlamış olacaktır. 20-24 Kasım tarihleri arasında Tabip Odası yöneticileri temsili bir heyet ile MK'nin çağrısı üzerine hekimlerden topladıkları oyları muhataplarına götüreceklerdir. Hekimler tarafından bir etkinlikle uğurlanacak yöneticiler, oy sandıklarını ve oy pusulalarını, imzaları yetkililere vereceklerdir. Aynı gün Türkiye ölçeğinde bütün hekimler MK tarafından muhataplarla (TBMM'deki parti) görüşmeyi ve sonuçlarını izlemeye çağrılacaktır. Bu denli önemli, hekimlerin/Türkiye sağlık ortamının geleceğini etkileyecek ve muhatapların Türkiye'nin sağlığına ve bu ortamın önemli bir insan gücü olan hekimlere yaklaşımını belgeleyecek bu günde hekimlerin çalışabilmelerini beklemek yersiz olacaktır. Dolayısıyla hekimler iş yerlerinde bu süreci izleyen ve değerlendiren etkinliklerde bulunacaktır. Kamuoyunun kendisini de yakından ilgilendiren bu günde anlayışla yaklaşacağından kuşkumuz yoktur.

8-GYK 15 Kasım 2000'de başlayacak ve sonuç alınıncaya kadar devam edecek bütün süreç boyunca yapılacak sağlık kurumları merkezli bütün etkinliklerde uyulacak kuralları hem hekimlere hem de bütün kamuoyuna bildirmeyi bir sorumluluk olarak görür:

9-GYK başta hekim milletvekilleri olmak üzere bütün milletvekillerinin bu süreçte taleplerin gerçekleşmesi için rol üstlenmelerini beklemektedir. Bu anlamda yerel tabip odalarımız aracılığıyla kendilerinin izleneceğini ve katkıları ile tutumlarının hekimlere iletileceğini bildiririz.

10-GYK, bir meslek örgütü olarak sadece hekimler adına dillendirdiği gerçeklerin benzer biçimde başta ekip olarak çalıştığı diğer sağlık çalışanları olmak üzere bütün çalışanların sorunu olduğunu bilmektedir. Dolayısıyla onların da kendi iradeleri ve örgütlülükleriyle alacakları tutumlara sempati ile baktığını ve dayanışma içinde olacağını açıklar. Sağlık kurumlarında dayanışma içerisinde birlikte yapacaklarımızın önem ve değerinin altını çizer.

11-Son olarak halkımıza, hasta ve hasta yakınlarına seslenmeyi sorumluluk olarak görür: Türkiye'de sağlık gündelik yaşamda en ağır sorunların yaşandığı alanların başında gelmektedir. Sağlık hizmetlerinin sunulmasında önemli bir insan gücü olan hekimlerin içinde bulunduğu koşullar sizlerin yaşadıklarından ayrı değildir. Türk Tabipleri Birliği eskiden bu yana halkın sağlık sorunlarına ve sağlıklı yaşamın doğuştan kazanılmış bir hak olduğuna ve güvence altında olmasına dikkat çekmiştir. Hekimlerin öncelikli talepleri başlığı altında yürütülen bu çabalarda bu sürecin bir parçasıdır. Desteğinizi ve katılımınızı bekliyoruz.

HEKİMLERE GÜVENİNİZİ SÜRDÜRÜNÜZ.