Ana Sayfa | Eski Sayılar

15 Ekim 2000     Sayı: 701 Kasım'da  tüm Türkiye'de hekimler daha iyi hekimlik ortamı, daha iyi sağlık hizmeti, daha iyi ücret için sandık başına gidiyor
Oyalanmayalım OYLAYALIM!


HEKİMLER DİYOR Kİ...


İşyeri Hekimliği Atama ve Uygulama Yönetmeliği


Üniversitelerin açılışları ve artistik patinaj şampiyonları


SSK Okmeydanı Hastanesi çalışanlarına idari soruşturma ve ceza davası
17 sağlık çalışanının 51 yıl hapsi isteniyor!


"Özelleştirme öncesi direnci kırmaya çalışıyorlar"
Dr. Osman Öztürk


TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplandı

Prof. Dr. Müjdat Başaran'a veta ettik

Avrupa'da hekimlik mesleği konusunda UEMS'in tavrı
Prof. Dr. İskender Sayek

Nusret Fişek Anma Etkinlikleri Kasım'da

TTB F tipi cezaevi raporu Adalet Bakanlığı'na gönderldii

16 Ekim Hasta Hakları Günü

Toplum ve Hekim'de 12 Eylül

Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2000 yayınlandı
Tıp eğitiminde sorun çok, çözen yetkili yok!

Tıp eğitiminde liderler toplantısı yapıldı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu'ndan
Eğitimin sorunları nasıl çözülür?

Ana Sayfa | Eski Sayılar