Ana Sayfa | Eski Sayılar

TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplandı


ANKARA(Dr. Muharrem Baytemur)- TTB Pratisyen Hekimler Kolu, 14 Ekim 2000 tarihinde 15 tabip odası (Ankara, Tokat, Adana, Bursa, Diyarbakır, Tekirdağ, Aydın, Kahramanmaraş, Eskişehir, Kırklareli, Kocaeli, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Antalya) ve 25 katılımcı ile toplandı.

Toplantı gündemini şu konular oluşturdu: "Ulusal Genel Pratisyenlik Günleri, VI. Pratisyen Hekimlik Kongresi, Özlük Hakları, TTB Pratisyen Hekimler Kolu Çalışma Programı, Tokat ilinde pratisyen hekimlik sorunlarına ilişkin çalışma, Genel Pratisyenlik Enstitüsü Yönetim Kurulu için Pratisyen Hekimler Kolu adına belirlenen üyelerin seçimi, uluslar arası ilişkiler.

Toplantıda ayrıca, Ulusal Genel Pratisyenlik Günleri'ne katılım artırmak için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Tabip odalarına pratisyen hekim komisyonlarında çalışan hekimlerin desteklenmesi için TTB MK tarafından bir yazı gönderilmesi kararlaştırıldı. Kongreye katılamayacağını belirten firmaların isimlerinin (Adilna Sanovel, Santa Farma, Smith Kline Beachem, Wyett, Nobel) pratisyen hekimlere iletilmesine karar verildi.

Vl. Pratisyen Hekimlik Kongresi'nin 25-29 Ekim 2000 tarihlerinde Antalya'da yapılmasına karar verildi.

Özlük hakları ile ilgili TTB'nin 1 Kasım'da yapılacak hekim oylaması çalışmalarına komisyonlar olarak aktif katılımın sağlanması, 224 sayılı yasanın 40. yılı olan 11 Ocak 2001 tarihli etkinliklerin 14 Mart 2000'e kadar planlanmasına katılma kararı alındı.

Hekim milletvekillerine ve cumhurbaşkanına yazılan mektupların gerekli yerlere iletilmesine karar verildi. Ayrıca çalışma programı çerçevesinde pratisyen hekimlik ve sağlık ortamıyla, ilgili döneme ait bir cümlelik saptamanın basına ve ilgili birimlere her ayın 14'ünde  iletilmesine karar verildi.

Ayrıca, Birinci Ulusal Genel Pratisyenlik Günleri'nde, kongrenin yapılacağı otelin dışında daha uygun fiyatları olan iki otelle anlaşma yapıldı.

Oteller ve ücretleri şöyle:
Hotel Atınç (****) Tek kişilik oda kişi başı (OK): 16 milyon TL., Çift kişilik oda kişi başı (OK): 10 milyon TL. (Tel: 0 256 614 76 08)
Hotel Pamukpalas (**) Çift kişilik odada kişi başı (OK): 6 milyon TL.
(Tel: 0 256 614 84 86).