Ana Sayfa | Eski Sayılar

HEKİMLER DİYOR Kİ


Uzman Hekim(Ankara 22 yıllık hekim, Kamuda çalışıyor)Maaşlar kesinlikle yetersiz, aldığımız maaşı çocukların okuluna yatırıyoruz. TTB'nin önerdiği rakamları yetersiz buluyorum. Verdiğimiz hizmetin karşılığı değil. Her zaman örnek gösterilen Avrupa ve ABD'dan farklı bir hekimlik yapmıyoruz. Aldığımız ücretler örnek gösterilen ülkelerdeki hekimlerin ücretlerinin kat ve kat altında.

Devletin hekimlere ikinci iş olanağı bahane etmesine karşın ben maddi olanaksızlıklardan dolayı muayenehane açamıyorum. Meslektaşlarım ikinci iş olarak hekimlik yerine, uzmanlık tez basımı, çeviri gibi işler yapıyorlar.

Uzman Hekim(Ankara, Kamuda çalışıyor)TTB sadece serbest çalışan hekimlerin mesleki kurallarını ve özlük haklarını (ücret, çalışma ortamı), eğitim derecesini denetleme yetkisine sahip olabilir. Maaşını devletten alan doktorların tüm bu konulardaki belirleyicisi yine devlettir. Bu kural senelerdir değişmemiştir. Ancak, tüm sağlık kurumları özerkleşirse, TTB'nin yaptırımı olabilir. Yaptığınız bu faaliyet kamuda çalışan doktorlar için devlete sadece bir öneri niteliğindedir.

Genel Cerrahi Uzmanı(Ankara, Kamuda çalışıyor)Önerilen rakamlar Ankara'da ancak başabaş gelebilir. Nöbet sonrası izin verilmeli, nöbet parası verilmeyebilir. Hekimlerin hastalarına yaklaşımları açısından bu konuyu önemsiyorum. Hekimlere hastanelerde yeterli tıbbi donanım sunulmalı, hekimlerle hastalar bu konuda karşı karşıya getirilmemeli. Yetersiz ortamlarda ameliyat yapmak zorunda kalıyoruz.

Asistan Hekim(Ankara)Nöbet sonrası izin kullanmak istiyorum. Bayramda tuttuğum nöbetin diğerlerinden bir farkı yok. Sorumluluğuma denk bir ücret istiyorum. Cerrahi meslek riskinin ücretime yansımasını bekliyorum. Aldığım maaşın yarısından fazlasını ev kirası olarak ödüyorum.

Asistan Hekim(Ankara)Parasızlıktan evlenemiyorum, yaptıklarımın günahı Bakan'ın boynuna. Bakanımızı Allah'a değil, Türk Hekimlerine havale ediyorum. 

Asistan Hekim(Ankara, 4 yıllık) Aldığım maaş hesaplanırken kaç yıllık eğitim/öğretimden geçtiğim, nelerden fedakarlık ettiğim düşünülmüyor ve çalıştığım süre ile oranlama yapılmıyor. Bu oran yapıldığı takdirde belirtilen rakamların ihtiyacı karşılamadığı kolayca görülebilir.

Asistan Hekim(Ankara)Önerdiğiniz şıklara katılmama rağmen ücretleri yetersiz buluyorum. Çeşitli devlet kuruluşlarında çalışan memurlar arasında korkunç bir uçurum var.

Pratisyen Hekim (Giresun)
Gönülden destekliyorum. Bu çalışmayı , çok önemli bir başlangıç saymalıyız. Uzun vadeli bir programın ilk adımı olmalı; haklarımızı alıncaya kadar iş bırakma da dahil başka bir çok eylemi de gündeme almalıyız.

Pratisyen Hekim (Ankara)
Hazırlanan yasa önerileri, ve bu önerilerin hayata geçmesi için yapılacak tüm etkinliklerin gerçekten hekimleri bir araya getireceğini düşünüyorum. Yalnız bir nokta var: Sağlık hizmetinin ekip çalışması olduğunu biliyoruz. Sadece hekimleri değil, tüm sağlık çalışanlarını kapsayan çalışmalar yapmalıyız. Hekim ücretlerinin düzeltilmesiyle yetinilmemeli, diğer sağlık çalışanlarıyla danışarak ücret yükseltilmesini sağlık hizmetinin bütün birimlerine yaymalıyız.