Ana Sayfa | Eski Sayılar

Tıp eğitiminde liderler toplantısı yapıldı


ANKARA - Türk Tabibler Birliği'nin Büyük Ankara Oteli'nde düzenlediği Tıp Eğitiminde Liderler toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, etkili, ilkelere bağlı bir sağlık ortamının yaratılması, tıp eğitimi ve uygulamalarının en üst düzeyde yapılması için TTB olarak çaba gösterdiklerini belirtti.

Tıp eğitiminin eksikliklerinin düzenlenmesi ve Türkiye'deki tıp eğitiminin bir standardının oluşturulabilmesi için bu toplantıya ihtiyaç duyduklarını kaydeden Sayek, toplantıya katılan rektör ve dekanların burada alınan kararlar doğrultusunda uygulamaya geçeceklerini düşündüklerini ifade etti. TTB'nin halk sağlığıyla ilgilenen bir örgüt olduğunu dile getiren Sayek, halk sağlığıyla ilgili sigaraya karşı, nükleer enerjiye karşı projeler yürüttüklerini bildirerek, diğer bir projelerinin ise halk sağlığı gezici eğitim seminerleri olduğunu söyledi. Bu seminerler sayesinde Türkiye'de halk sağlığı uzmanlarının eğitimine katkıda bulunduklarını aktaran Sayek, olağanüstü koşullarda sağlık hizmetleri adlı diğer bir projeyle de deprem ve doğal felaketlerde topluma katkıda bulunacak şekilde hekim eğitimi verdiklerini belirtti. Çalışanların sağlığı, insan hakları alanında da çalışmalarının bulunduğunu anlatan Sayek, insan hakların konusunda da başta hekimlerin güçlendirilmesi ve insan hakları ihlaline uğramış insanlara katkıda bulunmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sayek, bir meslek örgütü oldukları için özlük hakları mücadelesi ciddi biçimde yapmaları gerektiğine işaret ederek, bu alanda milletvekili ziyaretlerinin yanısıra zaman zaman sokağa inmeye kadar varan eylemlilikler gerçekleştirdiklerini bildirdi. Mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Sayek, hekimlerin mali haklarına yönelik bir dosya hazırladıklarını ve bu dosyayı milletvekillerine sunacaklarını aktardı. Hekimlere disiplin cezası ve meslekten men cezası vermeye yetkili tek kurum olduklarını ifade eden Sayek, Yüksek Onur Kurulu'nun bu nedenle çok önemli olduğunu belirtti.

Sayek, yayın faaliyetlerinin birliğin çok önemli bir dalı olduğunu vurgulayarak, tıp eğitimini ise mezuniyet öncesi eğitimden başlayarak algıladıklarını bildirdi. Tıp eğitiminin niteyliğini artırmaya dönük faaliyetlere destek verdiklerini ifade eden Sayek, tıp fakültelerinin gereksinimlerini karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Sayek diğer bir önemli alanının adli tıp alanı olduğunu aktararak, adli tıp eğitiminin mezuniyet öncesi dönemde de verilmesi gerektiğini bildirdi. Tıp eğitiminde değişim adını verdikleri hekimler arası iletişim platformu oluşturabilecek bir bülten hazırlamak istediklerini söyleyen Sayek, liderlerden bu konuda destek ve öneri istedi.

TTB'nin uzmanlık alanında da nitelikli eğitimin verilmesi için çabaları olduğunu söyleyen Sayek, devletten daha çok mali katkı ve daha çok destek istediklerini aktardı. Sorunların çözümü için çalışmalar yaptıklarını belirten Sayek, bu yıl altıncısını düzenledikleri Uzmanlık Kurultayı'nın 4-5 Kasım günlerinde İzmir'de yapılacağını söyledi. Fakültelerden bu kurultaya destek beklediklerini anlatan Sayek, eğiticiler konusunda şef, şef yardımcığının da TTB'yi ilgilendiren bir alan olduğunu dile getirdi. İşyeri hekimliği için bir setifika programı düzenlediklerini ve bu sertifikayı alamayanların işyeri hekimliği yapamadığını ifade eden Sayek, Genel Pratisyen Hekimlik projelerinin de devam ettiğini dile getirdi. Kredilendirme programı olarak 5 yıldır bir çalışma sürdürdüklerini ifade eden Sayek, dünyada tıp eğitiminin tartışıldığını ve bir standarta ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi. (TD)