Ana Sayfa | Eski Sayılar

Toplum ve Hekim'de 12 Eylül


ANKARA- Toplum ve Hekim Dergisi son sayısını 12 Eylül darbesine ayırdı. 12 Eylül günü başlayan darbenin yaşamın hücrelerine kadar işleyerek bugünlere kadar geldiğinden hareketle hazırlanan dosyada 12 Eylül'ün ekonomik, toplumsal, kültürel hayat ve sağlık üzerinde yarattığı tahribat tartışılıyor. 12 Eylül'ü irdeleyen yazılar şöyle: " 1980 sonrası Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Bölüşüm Dinamikleri- Erinç Yeldan, 12 Eylül'ün Kültür Politikası ve Toplumsal Sonuçları- Aydın Çubukçu, Türkiye'nin Üzerinde Demir Parmaklık- Fevzi Argun, 1980 Sonrası Sağlıkta Neler Oldu?- Ata Soyer, Son Yirmi Yılda Sağlıktaki Değişim- İlker Belek-Onur Hamzaoğlu".

Derginin, "TTB Önceliklerini Tartışıyor" başlıklı bölümüne ise Hamdi Aytekin TTB Neler Yapmalı?, Metin Bakkalcı TTB Gelecek Perspektifi, İlhan Diken TTB'nin Öncelikleri Neler Olmalı?, Onur Hamzaoğlu ve Erhan Nalçacı Sivil Toplum Kuruluşçuları Demokratik Kitle Örgütüne Karşı: TTB için Açılımlar, Şükrü Hatun TTB ve Önümüzdeki On Yıl, Kayıhan Pala TTB Ne Yapmalı?, Yavuz Üçkuyu TTB'nin Öncelikleri, Kürşat Yıldız TTB'nin Gelecek On Yılı başlıklı yazılarla katkıda bulunuyor.

Dergide yer alan diğer yazılar ise şöyle. "Herkes İçin Sağlık Alma-Ata'dan 21. Yüzyıla- Bülent Kadri Gültekin, Kalıhan Pala, Tabip Odaları ve Temel Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Muzaffer Eskiocak, Ahmet Saltık, Tuncay Çağlar, 1973-93 Ekonomik Değişim Sürecinde Sosyoekonomik Durum, İş ve Sağlık İlişkisi- Mel Bartley, Charilie Owen, Hava Kirliliği ve Bir Kent Aliağa-Murat Civaner, Yücel Demiral, Alp Ergör, Depremlerde Araştırma Etiği- Necati Dedeoğlu". (TD)