Ana Sayfa | Eski Sayılar

TTB F tipi cezaevi raporu Adalet Bakanlığı'na gönderildi


ANKARA- TTB'nin hazırladığı F tipi cezaevi raporu Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e , İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'e ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt'e gönderildi.

Adalet Bakanı Türk'e, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek imzasıyla gönderilen yazıda, şöyle denildi: "Türk Tabipleri Birliği varlık amacının doğal sonucu, yıllardır olanakları ölçüsünde cezaevleri olgusu ile ilgilenmektedir. Türk Tabipleri Birliği'nin konuya ilgisi, cezaevi hekiminin görev ve işlevleri, cezaevindeki sağlık ve yaşam koşulları ve cezaevlerindeki insan hakları ihlalleri çerçevesindedir.

Son aylarda kamuoyunda tartışılan F Tipi Cezaevlerine ilişkin rapor bu nedenlerle hazırlanmıştır. İlgili birimlerimizin yapılmakta olan F Tipi Cezaevleri inceleme sonuçları, tıp literatürünün taranması, Türk Tabipleri Birliği  mevcut birikimi ışığında raporumuz son şeklini almıştır.

Öte yandan cezaevlerindeki sağlık sorunlarının kamu vicdanını rahatsız edecek düzeyde yoğunlaşması karşısında Türk Tabipleri Birliği'nin konu hakkında katkı sunma taleplerine yetkililerden olumlu yanıt alamadığımız bir gerçektir. Ancak 23 Temmuz 2000 tarihinde Kocaeli Tabip Odamızın Gebze Cumhuriyet Savcılığı'na başvurusunun olumlu yanıtlanması sonucu Gebze Cezaevi'nde bir inceleme yapılmış, son derece önemli bir değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

25 Eylül 2000 tarih ve 1639-2000 sayılı mektubumuzda söz konusu raporları tarafınıza sunmak amacı ile görüşe talebimize şimdiye kadar yanıt alamadığımız için yazılı olarak iletmeyi uygun gördük.

Her iki konuya hassasiyetle eğileceğinize inanıyor ve raporlarımızdaki görüş ve önerilerimizin dikkate alınmasını diliyoruz.

Bu konuda TTB üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirme arzu ve kararlılığındadır". (TD)