Ana Sayfa | Eski Sayılar

Sağlık Bakanlığı yabancı dil sınavının yapılış biçimi kaygıları artırıyor
Sınav sınıfta kaldı!


Sağlık Bakanlığı, tepkilere rağmen, eğitim hastanelerinde şef, şef yardımcılığı ve başasistan kadrolarının belirlenmesi sınavlarının ilk basamağı olan yabancı dil sınavını apar topar yaptı. TTB, Danıştay'a açtığı davada, sınavın ÖSYM yerine bakanlıkça yapılmasının şaibelere yol acaçağı, bakanlık insiyatifini artıran değişikliğin bilimsel ölçütlerle bağdaşmayacağını belirtmiş ve öncelikle yabancı dil sınavı olmak üzere değişikliğin tümünün yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istemişti.  İki bini aşkın kişinin katıldığı sınavın yapılış biçimi de bu kaygıları artırıyor. Tıp Dünyası'nın sorularını yanıtlayan hekimler, sınavın çok kolay olduğunu, soruları ciddiyetsiz bulduklarını, tek kitapçık kullanılarak kopya çekme olanağı yaratan bir oturma düzeni kurulduğunu söylediler. KPDS harcı 15 milyon iken, bu sınav için 30 milyon alınması da hekimlerce tepkiyle karşılandı.

Asistan/Ankara
Aslında girmeyecektim. Çünkü eğitim hastanelerinde eğitici kadrolarını seçecek sınavların ilk basamağı olan yabancı dil sınavının da kolay olmadığını, bu kadroyu hak etmek için bilgi ve beceri ile yüklü olunması gerektiğini biliyordum ama sınavı artık ÖSYM'nin değil de bakanlığın yaptığını duyunca bütün arkadaşlarım, 'Bu sınav kolay olur, nasılsa kendi adamlarını yerleştirmek için kolay sorular hazırlayacaklar, biz de şansımızı deneyelim' dediler ve haklı da çıktılar. Yabancı dil kursuna giden ve çok çalışan arkadaşlarımız boşuna para ve zaman harcadılar sanırım. Çünkü ben bile 90 aldım.

Doçent/İstanbul
İstanbul Tabip Odası üyesi bir hekim,şöyle diyor: "Tek soru kitapçığı olması, ardışık ve yakın ara oturulan sınıflarda yardımlaşma olanağı vermesi sınavın baska bir güzelliği idi. Sınavın iki sorusunun değişik şekilde tekrar olup böylece dört soruyu kafadan yapma imkanı vermesi benim katkılarım olsun.

Asistan/Ankara
Sadece utanç vericiydi. Şimdi 'kendime keşke girmeseydim' diyorum. Girdiğim sınıfta, herkes kopya çekti, gözünüzü hafif kaldırmanızı önünüzde oturanın cevap kağıdını görmeniz için yeterli. Meslektaşlarımızı yetiştirecek eğiticiler böyle mi seçilecek? Yargı bir anönce bir şeyler yapmalı. İnanın,ilk kez bir sınavı kazandığıma sevinemiyorum.


Uzman/Ankara
Başka sınavlarda başvuru formunu doldururken, o kadar dikkat ederdim ki, bu kez hiçbir sınav heyecanı duymadım. Bankada alelacele doldurdum. Sınavın beni zorlamayacağından ve ciddiyetsizliğinden o kadar emindim ki. Bakalım bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

Uzman/İstanbul
Saat 9 gibi ben sınava gireceğim Gazi lisesine gittim. KPDS alışkanlığı ile artık desensitize olmus sinirlerim,her zamanki gibi nasıl olacağı belli olmayan bir sınav nedeniyle biraz gergindi ,hatta aynı gerginlik soru kitapları dağıtıldığında yapılan soru kitaplarının sayfalarını kontrol edin geyiği ve bu kontrol sırasındaki çaktırmadan soruların nasıl olduğunun kontrolü sırasında kendini alamayıp eni konu sorulara bakan birinin diğer arkadaşlar tarafından sert bir şekilde uyarılmasıyla devam etti.Ancak sonraherkes gördü ki, sınav hiç de sert tartışmalara girecek zamanın iyi kullanılmasını gerektirecek bir sınav değilmiş. Ben 1 saat sonra sınavı bitirmiş,her zaman sınavın ortalarına doğru yediğim çikolatamı sınav sonrası yemenin mutluluğu ile sınavdan çıktım.

Hastanede aslında böyle bir sınav yapılmasının ne ise yaradığını tartıştık durduk,yapılmasa da olurdu.Sanırım sınava giren giren 2000 kişinin 1900'ü bu sınavdan geçecek, bu sınav sonuçlarıyla çan eğrisi çizmeye çalışanlar boşa uğraşacaklar. Geri kalan 100 kişinin günahı ne? Onları da başarılı sayıp, bu sınav yapılmasaydı. 30 milyon +yol+yatacak+yiyecek parasından kurtulunurdu. Ama olsun en azından 1900 kişi ilk defa topluca bir sınavdan mutlu  bir şekilde çıktı. Teşekkürler Sayın bakanım, umarız aynı mutlu başvuru dosyalarımız kabul edildiğinde, adil bir sınav yapıldığında da yaşarız. Umarım, söylentiler yanlıştır!!!

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VE DİĞER KURUMLARIN
(SSK, VAKIF, PTT)
EĞİTİM HASTANELERİ, KLİNİK VE LABORATUAR ŞEF, ŞEF YARDIMCISI, BAŞASİSTANLIK
YABANCI DİL SINAVI NOT DAĞILIMI

Yatay eksen Not
Dikey eksen
Notu Alan Kişi Sayısı