Ana Sayfa | Eski Sayılar

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİCİ GRUBU ATÖLYE ÇALIŞMASI

Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Eğitici Grubu 23-24 Eylül 2000 tarihlerinde İzmir Tabip Odası'nda kurs programı ile ilgili bir atölye çalışması yaptı. Eğitim faaliyetinin değerlendirildiği çalışmada eğitici kılavuzlarını hazırlayan ve eğitici eğitimi kursuna katılmış olan 32 hekim eğitici kılavuzlarını gözden geçirdi. İlk gün grup çalışmalarına ayrıldı. Konuların amacı öğrenim hedefleri, yöntemi, süresi ve içeriği tartışıldı. İkinci gün her konuya ilişkin geliştirilen değişiklik önerileri katılımcıların tümüne sunuldu ve tartışılarak eğitici kılavuzlarına son halinin verilmesi amaçlandı.
Kurs bütününde Olağandışı Durumlarda Temel Kavramlar, Sağlık Durum Değerlendirmesi, Ruh Sağlığı, Çevre Sağlığı Hizmetleri, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Geçici Barınma Yerleri, Risk Grupları, Hizmet, Koordinasyon, Örgütlenme, İlk, Acil Yardım ve Triaj, Yardımların Yönetimi Konusunda Bilgi Beceri Kazandırma, Bulaşıcı Hastalıklar, Sağlık Çalışanlarının Sorunları, Etik Sorunlar, Olağandışı Durumların Epidemiyolojik Özellikleri, Sağlık Alanında Olağandışı Durumlara Hazırlıklı Olma ve Beslenme konularında grup çalışmaları yapıldı. Oldukça verimli geçen grup çalışmaları sonucunda daha yetkin bir eğitim programına ulaşmada yol alındı.