Ana Sayfa | Eski Sayılar

Çocuk Hekimleri Eğitim Birliği
resmen kuruldu

Çocuk Hekimleri Eğitim Birliği 1995 yılından bu yana süren kolektif bir tartışma sürecinden doğdu ve 7 Eylül tarihinde ilk genel kurulunu yaparak resmen kuruldu. TTB Merkez Konseyi Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nural Kiper, genel kurul ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

- 5 yılılk bir tartışma ve paylaşma sürecinin ardından ilk genel kurula katılım nasıldı?
Temeli 1995 yılında düzenlenen ,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanlarının bilgi ve beceri standartizasyonu amacına yönelik olarak
geliştirilen "board" sınavı yönetmelik taslağına dayanan " ÇOCUK
HEKİMLERİ EĞİTİM BİRLİĞİ"kuruluş süreci 7-Eylül-2000 de yapılan ilk
Genel Kurulla resmen başlamıştır. Genel Kurulda Tıp Fakülteleri,Sağlık
Bakanlığı ve Sigorta Hastanelerinin,Tabip Odalarının temsilcileri ve
Merkez Konseyi temsilcileri olarak da Dr.Şükrü Hatun ve ben de dahil
olmak üzere oldukça kalabalık bir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman
katılımı vardı.

- Genel Kurul'da neler tartışıldı?
Genel Kurulda Çocuk Hekimleri Birliği Yönergesi sunuldu.Birliğin özerk
çalışan,kar amacı olmayan,sivil bir kurul olduğu ve çalışma ilkelerinin
Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve TTTB-UDKK yönergesi ile uyumlu olduğu
belirtildi.Yönerge ile tartışmalara Tabip Odaları Temsilcileri aktif
olarak katıldılar, ve önemli katkılarda bulunuldu.Birlik bünyesinde
Danışma Kurulu;Yürütme Kurulu; ve Eğitim Kurumları ve Programları
Değerlendirme  Komisyonlarının kurulması, ve Geçici Yürütme Kurulunun
yeni Yürütme Kurulunu aynen oluşturmasına karar verildi. 
Üç yıllık süre ile görev yapacak (2000-2003)Yürütme Kurulu üyeleri
oy birliği ile seçildi.Diğer kurul ve komisyon
seçimlerinin Yürütme Kurulu önerileri ve eğitim hastane temsilcileri ile
tartışarak seçilmesine karar verildi.

-Böyle bir birliğin, alanı için önemi nedir?
Genel Kurulda yapmış olduğum konuşmama da da belirttiğim gibi;birliğin
kuruluş amacı doğru.Katılımında fazla olması bu amacı haklı
kılmakta.Bundan sonra ki hedef ve stratejilerin doğru olarak
belirlenmesi; katılımın aynı hızla ve sayıda sağlanması;ve kararların
paylaşılarak,geniş platformlarda bilimsel ölçütler gözetilerek alınması
halinde birlik gücünü arttıracaktır.Aynı konuşmamdan devamla,TBB nin ana
hedefleri arasında olan eğitimin standartizasyonu konusundanda aldığı
güçle ,alınacak geniş katılımlı ,haklı ve doğru kararları uygulama da
gostereceği başarı Çocuk Hekimleri Birliğinin hedeflerine daha kolay
ulaşmasını sağlayacaktır.
Birliğin kat edeceği yollar ve göstereceği başarı diğer uzmanlık alanında da özlenen bilgi ve beceri standartizasyonuna rehberlik edecektir.

- Bundan sonraki çalışmalar nasıl sürecek?
Sonuç Bildirgesinde Yönergenin tümü ve ileriye yönelik hedeflere ilave
olarak,Sağlık Bakanlığının Tıpta Uzmanlık Tüzüğü tasarısında belitilen 6
yıllık uzmanlık eğitiminin uzunluğuna ;ayrıca tasarıda
gösterilmemiş,ancak ülkemiz için hayati öneme sahip yan dallar -Yoğun
Bakım,Adölesan,Çocuk Göğüs Hastalıkları v.b.)konusunda da görüş
bildirilmesine karar verildi. Yürütme Kurumu ilk toplantısını 14 Ekim tarihinde yapacak.

YÜRÜTME KURULU

DR. ŞÜKRÜ CİN
DR. ALPHAN CURA
DR. İBRAHİM ILDIRIM
DR. MÜJDAT BAŞARAN
DR. KIVILCIM GÜCÜYENER
DR. MURAT YURDAKÖK
DR. SEMA ANAK
DR. FATOŞ YALÇINKAYA
DR. NECMİ AKSARAY
DR. NİL ARISOY
DR. ŞENCAN ÖZME
DR. ERDAL GÖKCAY
DR.  ŞÜKRÜ HATUN
DR. MUSTAFA BAK
DR. IŞIN YAPRAK