Ana Sayfa | Eski Sayılar

15 Eylül 2000     Sayı: 68TTB, sosyal güvenlik paketiyle halkın sağlığını ve geleceğini tehdit eden hükümeti uyarıyor
Türkiye IMF'ye teslim edilemez!


Odalardan bakana kınama

Bakanlık yetkisini artıran Tababet Uzmanlık Yönetmeliği
değişikliğine dava
"Öncelikle yabancı dil sınavı iptal edilmeli"

Tıp Dünyası'ndan
İlgilileri göreve çağrı!........

Reklamlar ve Tıbbi Etik
Dr. Bülent Savran


TTB'de yöneticilere örgüt içi eğitim

Tabip odaları bölge toplantıları yapıldı

Hekim, hukukçu ve eğitici gözüyle trafik terörü

Sağlık Bakanlığı gözünü TUS'a dikti

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplandı

Çanakkale Devlet Hastanesi'nde de vardiya

Dr. Duman hakkında jandarma yanında tutuklu muayene etmediği için dava açıldı
Meslek etiğine uy, kendini mahkemede bul!

Sürgünde son tablo

Dr. Doğan İstanbulluoğlu Anısına
Güle Güle Deli Çocuk

Ana Sayfa | Eski Sayılar