Ana Sayfa | Eski Sayılar

Tabip odaları bölge toplantıları yapıldı


9 Eylül 2000 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı Kahramanmaraş'ta; Adana, Adıyaman, Hatay, İçel, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa Tabip Odalarının katılımıyla yapıldı.

16 Eylül Marmara Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ Tabip Odalarının katılımıyla Tekirdağ'da toplandı.

Giresun Tabip Odası'nın ev sahipliğini yaptığı Orta-Doğu Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize-Artvin Tabip Odalarının katılımıyla ilk kez 16 Eylül 2000 tarihinde yapıldı.

Bartın Tabip Odası'nın Amasra'da düzenlediği ilk Batı Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları Toplantısına; Bartın, Zonguldak, Bolu, Karabük Tabip Odaları katıldı.

Yapılan bölge toplantılarına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin yanı sıra, bölgede çalışan çok sayıda hekimin katılımı, yerel sorunların dile geti- rilmesi, Türkiye tıp ortamının sorunlarının çözümüne yönelik ortak çaba gösterilmesine ilişkin bir kararlılığın ortaya çıkması toplantıların en önemli çıktısı olarak değerlendirilebilir.

54 Tabip Odası'ndan 32'sine bölge toplantıları ile ulaşılması odaların bir bölümünün üyeleriyle bölge toplantıları öncesinde yüz yüze değerlendirme yapmış olması, sorunların aşılmasında ortak kararlılık vurgusunun yapılması, 23 Eylül 2000 tarihinde Ankara'da toplanacak TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı öncesi Türk Tabipleri Birliği'nin önümüzdeki dönemde ortak etkinlik programının oluşturulmasında ve programın yaşama geçirilmesinde çok önemli bir işlev üstleneceği değerlendirilmesi yapılmıştır.