Ana Sayfa | Eski Sayılar

TTB'de yöneticilere örgüt içi eğitim


ANKARA - 1-3 Eylül 2000 tarihinde "Tabip Odaları Yönetici Örgüt İçi Eğitim Toplantısı" yapıldı. Odalarımızdan 26'sının katılımıyla sürdürülen üç günlük toplantının ilk gününde Dr.Eriş Bilaloğlu TTB genel tanıtımının ardından Dr. Kürşat Yıldız (İstanbul) ve Dr.Eralp Atay (Aydın) tabip odasının tanımı, hedefleri, uğraş alanları, tabip odası yöneticisinin iş tanımı çerçevesinde personel, üyelik işleri, bütçe, yönetim kurulu toplantıları, arşiv ve dokümantasyon,  medyanın izlenmesi, iletişim, TTB ve tabip odaları ile iliş-kiler, genel kurullar ve seçim süreci başlıklarında sunum yaptılar.
İlk günün ikinci bölümünde TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu TTB, tabip odaları yayın faaliyeti politikasını oda katılımcılarıyla birlikte tartışmaya açtı.
2 Eylül oturumunda Dr. Kemal Özbek (İzmir) ve Dr.Eriş Bilaloğlu asgari ücret uygulamasında yaşanan sorunlar, tabip odalarının özel hekimlik ve hekimlerin ikinci işleri konusundaki yetki ve olanaklarının değerlendirilmesi, TTB Özel Ayaktan Teşhis ve Tedavi Kuruluşları Yönetmeliği konularında sunum ve tartışmayı yürüttüler.
Öğleden sonraki oturumda Dr. Özen Aşut hekimlere ve tabip odalarına sigarasız bir ortam yaratmada üstlenmeleri gereken etkin görevleri anımsatıp, Genel Pratisyenlik Enstitüsü'nün önümüzdeki dönem etkinlikleri konusunda bilgi verdi ve soruları yanıtladı.
TTB Merkez Konseyi üyesi  Dr. Hakan Giritlioğlu, Dr. Nedim Şendağ (İstanbul) ve avukatlarımız Av. Ziynet Özçelik, Av. Mustafa Güler sonraki oturumda soruşturma süreçleri, sağlık alanında reklam ve sorumluluklarımız,  6023 ve dernekler yasası katılımcıların etkin katılımıyla değerlendirildi.
Toplantının son günü Dr.  Muharrem Baytemur (Ankara) ve mali danışmanımız Ahmet Özçelik gelir, gider belgelerinin düzenlenmesi-denetlenmesi, uymakla yükümlü olunan mali mevzuat, oda gelirlerinden konsey payının belirlenmesi konularında sıkça karşılaşılan sorunların çözüm yollarını gerekçeleriyle katılımcılara sundular.
Oturumun ikinci bölümünde Dr. Sedat Abbasoğlu ve Dr. Celal Emiroğlu'nun sunusuyla işçi sağlığı ve iş-yeri hekimliği uygulamaları, farklılıkları, sık karşılaşılan sorunlar etkin katılımla tartışmaya açıldı.
Üç günlük bu yoğun prog-ram içerisinde oda yönetimlerinde görev alan hekimlerin üstlendikleri görevlerin üstesinden ancak hep birlikte sorunları paylaşmak kadar, üretilmiş çözümlerin de paylaşılarak gelinebileceği bir kez daha dile getirildi. (TD)